แสงสวรรค์

All posts tagged แสงสวรรค์

Title: แสงสวรรค์ / Saeng Sawun (Heaven’s Light)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wichah Dtua Bao
Year: 2018

แสง ทองส่องนภา ใจที่อ่อนล้า กลับมาตื่นอีกหน
Saeng taung saung napah jai tee aun lah glup mah dteun eek hon
The golden light shining from the sky, my weak heart wakes up again
ปล่อยฝัน ไปกับฟ้าคราม ไปกับสายลม โลกยังแสนงดงาม
Bploy fun bpai gup fah krahm bpai gup sai lom lohk yung saen ngot ngahm
I let my dreams go with the indigo sky, with the wind, the world is still so beautiful

หมู่นก ที่ยังโผบิน ใจที่ผกผิน มาจนเกือบสุดฟ้า
Moo nok tee yung pohbin jai tee pok pin mah jon geuap soot fah
Flocks of birds that still fly, my heart that has been turning until it has nearly reached the end of the sky
หยุดพัก เพียงรอให้ฝนเริ่มซา … บอกใจ
Yoot puk piang ror hai fon rerm sah bauk jai
I stop to rest, just waiting for the rain to let up, telling my heart

(*) รู้ที่จะเรียนหยุดยั้ง รู้ที่เคยผิดพลั้ง
Roo tee ja rian yoot yung roo tee koey pit plung
I know that I’ll learn to stop, I know that I once screwed up
วันที่เมฆบดบัง ทางเดินชีวิต
Wun tee mek bot bung tahng dern cheewit
When the clouds conceal the path of life
ล้มคือธรรมดา ต้องหยุด ฟื้นกำลังวังชา
Lom keu tummadah dtaung yoot feun gumlung wung chah
Falling is natural, we must stop and recover our strength
รับทุกบทเรียนจากฟ้า รับว่าใจเหนื่อยล้า
Rup took bot rian jahk fah rup wah jai neuay lah
Accepting every lesson from heaven, accepting that our hearts are weary
ยังศรัทธาและคอย ที่จะเรียนรู้
Yung suttah lae koy tee ja rian roo
I still have faith and wait to learn
แพ้คือธรรมดา เข้าใจ หากยังมีพรุ่งนี้ (อีกไกล)
Pae keu tummadah kao jai hahk yung mee proong nee (eek glai)
Failing is normal, understand, if there’s still (another) tomorrow

ขับรถ ต้องเชื่อแสงไฟ รีบขนาดไหน ยังต้องเจอไฟแดง
Kup rot dtaung cheua saeng fai reep kanaht nai yung dtaung jur fai daeng
When we’re driving, we must trust the light, however much of a hurry we’re in, we still must face red lights
หยุดพัก คอยใจฟื้นคืนเรี่ยวแรง … บอกใจ
Yoot puk koy jai feun keun riao raeng bauk jai
I stop to rest, waiting for my heart to regain strength, I tell my heart

(*)

ไม่ถอดใจ เคยบอกเอาไว้
Mai taut jai koey bauk ao wai
I used to tell myself not to get discouraged
อย่าคิดหยุดพัก อย่ารั้งรอ จนฝันสลายไป
Yah kit yoot puk yah rung ror jon fun salai bpai
Don’t think about stopping, don’t hesitate until your dreams are destroyed
จงรักศักดิ์ศรี จนชีพวาย
Jong ruk suk see jon cheepawai
We must stay loyal to our honor until the end of our lives
อย่าคิดสับสน เมื่อพรุ่งนี้ยังมีให้หายใจ
Yah kit sup son meua proong ee yung mee hai hai jai
Don’t get mixed up when there’s still tomorrow to recover
หากรีบหากร้อน อาจเสียหาย
Hahk reep hahk raun aht sia hai
If we rush, there might be some damage

(โลกนี้ เป็นดังห้องเรียนห้องใหญ่)
(Lohk nee bpen dung haung rian haung yai)
(This world is like a big classroom)

(*)
ล้มคือธรรมดา เข้าใจ
Lom keu tummadah kao jai
Falling is natural, understand

   

ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย
เนื้อร้อง : อาทิวราห์ คงมาลัย
เรียบเรียง : Bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล