แลกมาด้วยความโง่

All posts tagged แลกมาด้วยความโง่

Title: แลกมาด้วยความโง่ / Laek Mah Duay Kwahm Ngoh (In Exchange for Stupidity)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2021

ฉัน…ไม่ใช่คนที่เธอฝัน
Chun mai chai kon tee tur fun
I’m not the guy of your dreams
ฉันรู้ถึงความจริงนั้น
Chun roo teung kwahm jing nun
I realize the truth
ลึกลึกเธอยังมีใครในใจซ่อนอยู่
Leuk leuk tur yung mee krai nai jai saun yoo
That deep down, you still have someone hidden in your heart

แต่ฉัน…ก็รักเธอมากกว่านั้น
Dtae chun gor ruk tur mahk gwah nun
But I love you more than that
เลยพร้อมยอมทำทุกวัน
Loey praum yaum tum took wun
So I’m willing to do things for you every day
แม้รู้สุดท้ายเธออาจไม่ได้รักกัน
Even though I know in the end you might not love me

(*) ยอมเจ็บเพื่อเก็บเธอไว้
Yaum jep peua gep tur wai
I’m willing to get hurt to keep you
แกล้งไม่รู้เพื่อให้เธออยู่
Glaeng mai roo peua hai tur yoo
To pretend like I don’t know so you’ll stay
ปิดหูปิดตา ทำเป็นไม่ดู
Bpit hoo bpit dtah tum bpen mai doo
Turning a blind eye and acting like I can’t see
ว่าความจริงเธอรักใคร
Wah kwahm jing tur ruk krai
That in reality, you love someone else

(**) ทั้งรู้ว่าเธอไม่รัก เธอมีใคร
Tung roo wah tur mai ruk tur mee krai
I know you don’t love me and have someone else
แต่ฉันไม่พร้อมเสียเธอไป
Dtae chun mai praum sia tur bpai
But I’m not ready to lose you
แม้ต้องเจ็บแค่ไหน ยังหวังในใจ
Mae dtaung jep kae nai yung wung nai jai
No matter how much I’ll get hurt, I still hope in my heart
เผื่อสักวันเธอรักกัน
Peua suk wun tur ruk gun
In case some day you’ll love me
แม้ใครจะมอง ฉันโง่ยังไง
Mae krai ja maung chun ngoh yung ngai
However stupid people see me as
ฉันพร้อมยินดีแลกมัน
Chun praum yin dee laek mun
I’m ready to happily play the part
ขอเพียงแค่ยัง ไม่เสียเธอไป
Kor piang kae yung mai sia tur bpai
I just don’t want to lose you yet
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน ก็ยอม
Dtor hai chun dtaung noh kae nai gor yaum
No matter how stupid I have to be, I’m willing

แม้…ต้องฝืนให้ใจเจ็บช้ำ
Mae dtaung feun hai jai jep chum
Even though I must resist and get my heart broken
ยังยิ้มรับมันทุกวัน
Yung yim rup mun took wun
I still smile and accept it every day
ขอแค่วันนี้ยังมีเธออยู่ข้างกัน
Kor kae wun nee yung mee tur yoo kahng gun
I just ask that I still have you beside me today

(*,**,*,**)

ขอเพียงแค่ยัง…ได้รักเธอไป
Kor piang kae yung dai ruk tur bpai
I just ask to still be able to keep loving you
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน…ฉันยอม
Dtor hai chun dtaung noh kae nai gor yaum
No matter how stupid I have to be, I’m willing

   

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต
ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ