แม่

All posts tagged แม่

Title: แม่ / Mae (Mother)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

กี่วันคืนจะผ่านไป กี่ฤดูจะผ่านมา
Gee wun keun ja pahnbpai gee reudoo ja pahn mah
However many days and nights pass by, however many seasons pass
แม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับ
Mae gor yung fao koy look glup
A mother still waits for her child to return
นับวันเวลาเจ้าโตแล้วไป สร้างครอบครัวใหม่
Nup wun welah jao dtoh laeo bpai sahng kraup krua mai
With time, he grew up and left, creating a new family
ไม่หันมาสนใจแม่เลย
Mai hun mah son jai mae loey
Never turning to pay attention to his mom

แม่ถนอมเลี้ยงลูกรัก รักเกินรักยิ่งสิ่งใด
Mae tanaum liang look ruk ruk gern ruk ying sing dai
The mother nurtured her child with love, she loved him more than anything else
ไม่ให้ใครทำร้ายให้ลูกเจ็บ
Mai hai krai tum rai hai look jep
She wouldn’t let anyone hurt her child
แม่ทำงานหนัก ให้ลูกสบาย
Mae tum ngahn nuk hai look sabai
The mother worked hard to make her child comfortable
เมื่อเจ้าโตใหญ่ เป็นคนดีมีค่าของสังคม
Meua jao dtoh yai bpen kon dee mee kah kaung sung kom
So when he became an adult, he’d be a good person with value in society

(*) แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ ลูกจ๋าแวะเวียนหาแม่บ้างซิ
Mae tung huang huang kit teung duang jai look jah wae wian hah mae bahng si
Your mother is both worried and jealous, she misses her darling, oh, child, come back and see your mother
แม่อยู่เหงาๆเดี่ยวเดียวดาย เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะมา
Mae yoo ngao ngao diao diao dai fao koy kit wung wah look ja mah
Your mother is lonely and alone, thinking and hoping that her child will come
แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้วลูกจ๋า
Dtae mai mee loey reu leum mae laeo look jah
But you don’t come, have you forgotten your mother already, child?

(*)

ถึงอย่างนี้แม่ก็รัก แม่จะรอ รอ รอ
Teung yahng nee m ae gor ruk mae ja ror ror ror
Even though things are like this, the mother loves her child, the mother will wait, wait, wait
คงสักวัน ลูกอาจจะคิดถึงแม่
Kong suk wun look aht ja kit teung mae
Some day the child might think of his mother
แม่เฝ้ามองดูอยู่ข้างเสมอ
Mae fao maung doo yoo kahng samur
The mother always looks beside her
ถ้ามีเวลากลับมาหาแม่สักที …นะลูกจ๋า
Tah mee welah glup mah hah mae suk tee na look jah
If you have the time, come back and finally visit your mother, child