แพ้

All posts tagged แพ้

Title: แพ้ / Pae (Lose)
Artist: GTK
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ช่วยพูดมาเลยได้ไหม
Chuay poot mah loey dai mai
Please say it
เพราะคนที่แพ้
Pror kon tee pae
Because I’m a loser
ไม่เคยมีฉันในสายตาตลอดมา
Mai koey mee chun nai sai dtah dtalaut mah
You never had me in your sights, ever
แค่เพียงบอกมาจะไม่กวนใจ
Kae piang bauk mah ja mai guan jai
Just tell me, I won’t be bothered
แค่พูดตรงๆมันคงไม่ยากเกินไป
Kae poot dtrong dtrong mun kong mai yahk gern bpai
Just say it straight, it’s not too difficult

เธอไม่ต้องแกล้งมาทำเป็นหยอก
Tur mai dtaung glaeng mah tum bpen yauk
You don’t have to pretend like you were kidding
ทำเป็นบอกคำว่ารัก
Tum bpen bauk kum wah ruk
Acting like you told me you loved me
ถ้าเธอไม่รู้สึกอะไรฉันจะไม่ทำ
Tah tur mai roo seuk arai chun ja mai tum
If you don’t feel anything, I won’t act
รู้ว่าสวยแต่เบาหน่อย
Roo wah suay dtae bao noy
I know you’re pretty, but be gentle
รู้ว่าหมวยแต่เพลาหน่อย
Roo wah muay dtae plao noy
I know you’re ethnically Chinese, but relax
อย่าให้ความหวังได้ไหมถ้าใจไม่รู้สึก
Yah hai kwahm wung dai mai tah jai mai roo seuk
Please don’t give me hope if your heart doesn’t feel anything
เชื่อที่เธอบอกคิดเข้าข้างตัวเอง
Cheua tee tur bauk kit kao kahng dtua eng
I believed what you told me, I’m siding with myself
I feel insane มาตลอด
I feel insane mah dtalaut
I’ve always felt insane
ช่วยพูดตรงๆเท่านั้นจะไม่วุ่นวาย
Chuay poot dtrong dtrong tao nun ja mai woon wai
Please say it straight, that’s all, I won’t be bothered

(*)

(**) cuz I don”t know what to do
i be hurting feeling to the world

คิดว่าเธอรักคิดว่าเธอแคร์
Kit wah tur ruk kit wah tur care
I thought you loved me, I thought you cared
แต่ที่แท้เสือกคิดไปเอง
Dtae tee tae seuak kit bpai eng
But in reality, I was just thinking on my own
จะเอาอะไร i be a gift u anything
Ja ao arai I be a gift you anything
Whatever you want, I’ll get a gift for you, anything
ไม่คิด I don’t know what to do
Mai kit I don’t know what to do
I didn’t think this, I don’t know what to do
i be hurting feeling to the world
I have a hurting feeling towards the world
เธอไม่ต้องกลัวฉันจะบังคับเธอได้ไง
Tur mai dtaung glua chun ja bung kup tur dai ngai
You don’t have to be scared, how could I control you?
เพราะได้แค่ตัวแต่คงไม่ได้ใจ
Pror dai kae dtua dtae kong mai dai jai
Because I only got your body, but not your heart
เธอไม่ต้องคิดเธอเพียงแค่ตอบ
Tur mai dtaung kit tur piang kae dtaup
You don’t have to think about it, just answer
เลือกคนที่หัวใจเธอมันบอกแค่นั้นเอง
Leuak kon tee hua jai tur mun bauk kae nun eng
Choose the person whom your heart tells you to, that’s it

(*,**)

ช่วยพูดมาเลยได้ไหม
Chuay poot mah loey dai mai
Please say it
(ถ้าเธอไม่แคร์)
(Tah tur mai care)
(If you don’t care)
เพราะคนที่แพ้
Pror kon tee pae
Because this loser
(จะได้เจียมตัว)
Ja dai jiam dtua
Will humble himself
ความรักชั่งน่ากลัว
Kwahm ruk chung nah glua
Love is so scary
I know but I can’t do it ตลอดมา
I know but I can’t do it dtalaut mah
I know, but I could never do it
ก็เลยต้องเจ็บแบบนี้เรื่อยไป
Gor loey dtaung jep bape nee reuay bpai
So I must constantly hurt like this
สู้เขาไม่ไหวรู้ดี
Soo kao mai wai roo dee
I know full well I can’t compete with him
ความรักช่างน่ากลัว
Kwahm ruk chahng nah glua
Love is so scary
I know but I can’t do it ตลอดมา
I know but I can’t do it dtalaut mah
I know, but I could never do it

   

Prod : GTK
Artist : GTK
Beats : GTK
Written by : GTK
Arranged : GTK
Mixed by : GTK
Mastered by : GTK

   

Yikes, those unnecessary English lines… I’m not even sure what he was trying to say to even try to correct it into proper English

Title: แพ้ / Pae (Lose)
Artist: Data Darancharas (ดาต้า ดรัลชรัส)
Album: [Single]
Year: 2018

วันเวลาที่ล่วงเลย ไม่เคยทำใจฉันให้เปลี่ยน
Wun welah tee luang loey mai koey tum jai chun hai bplian
The passing time has never made my heart change
เปลี่ยนจากคนที่เคยรัก กลับเป็นคนแค่ทักทาย ไม่มีอะไรพิเศษ
Bplian jahk kon tee koey ruk glup bpen kon kae tuk tai mai mee arai piset
Change from someone who once loved him into someone who just says hello, nothing special
ทำใจลืมเค้าตั้งนาน เพียงแค่เจอเค้าเดินผ่าน
Tum jai leum kao dtung nahn piang kae jur kao dern pahn
I’ve made my heart forget about him for so long, just seeing him walk past
ที่ว่าพยายามแล้ว กลับจบลงไม่เหลือวี่แวว อีกแล้ว กลับมารัก
Tee wah payayahm laeo glup jop long mai leua wee waew eek laeo glup mah ruk
What I tried has come to an end, there’s no inkling left anymore than he’ll come back and love me

(*) อยากจะพัก หัวใจ เรื่องราวที่เคยพบพาน ให้จบลงที่ตรงนี้
Yahk ja puk hua jai reuang rao tee koey pob pahn hai jop long tee dtrong nee
I want to rest my heart, the stories that once passed, let them end right here
หยุดคิดเรื่องเค้าซะที คนดี อย่าหันมา
Yoot kit reuang kao sa tee kon dee yah hun mah
Stop thinking about him, don’t turn back

(**) ก็มันแพ้สายตาเธอ ทำให้เพ้อคิดไปว่า เธอไม่จากไปไหน เธอไม่ได้มีใคร
Gor mun pae sai dtah tur tum hai pur kit bpai wah tur mai jahk bpai nai tur mai dai mee krai
I lose to your eye sight, it makes me crazily think that you haven’t gone anywhere, that you don’t have someone else
อีกไม่นานเท่าไร เธอคงกลับมา
Eek mai nahn tao rai tur kong glup mah
And soon, you’ll come back
แต่ความจริงนั้น ไม่มีเธอ ต่อให้เพ้อ ซะจนบ้าเธอคงไม่กลับมาหา
Dtae kwahm jing nun mai mee tur dtor hai pur sa jon bah tur kong mai glup mah hah
But the truth is, I don’t have you, even though I fantasize until I go crazy, you’re not coming back
กี่หมื่นพันหยดน้ำตา ร่ำร้องฟูมฟายยังไงเธอคงไม่กลับมา อีกแล้ว
Gee meun pun yot num dtah rum raung foom fai yung ngai tur kong mai glup mah eek laeo
However many millions of tears I cry, no matter what, you’re not coming back anymore

ทำใจลองคบใครใหม่ ยังไม่ทันซักเท่าไหร่ หยุดความคิดก็ไม่ไหว
Tum jai laung kop krai mai yung mai tun suk tao rai yoot kwahm kit gor mai wai
I make my heart try dating someone new, I’m still not ready, I can’t stop the thoughts
เธอยังคงอยู่เต็มหัวใจ สุดท้าย กลับมารัก
Tur yung kong yoo dtem hua jai soot tai glup mah ruk
You still fill my heart, in the end, I go back to loving you

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง – ทำนอง : Mildvocalist
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
Producer : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
Recording Engineer & Mix Down : กัญจน์ หวังธรรมเกื้อ @ Ladaland Production
Mastering : Jay Franco @ Sterling Sound NYC