แทบตาย

All posts tagged แทบตาย

Title: แทบตาย / Taep Dtai (To Death)
Artist: Commander
Album: [Single]
Year: 2019

พอได้แล้ว หยุดหลอกตัวเองเสียที
Por dai laeo yoot lauk dtua eng sia tee
Enough, I need to stop deceiving myself
รู้ทั้งรู้ว่าเธอมีใครอีกคน
Roo tung roo wah tur mee krai eek kon
I know full well that you have someone else

(*) ไม่ว่ากี่ครั้งที่โดนทำร้าย ฉันยังรัก
Mai wah gee krung tee dohn tum rai chun yung ruk
No matter how many times you’ve hurt me, I still love you
มันกลายเป็นแผลที่แทงในใจ และมันเริ่มลุกลาม
Mun glai bpen plae tee taeng nai jai lae mun rerm look lahm
It’s become a wound that you’ve stabbed in my heart, and it’s starting to spread

(**) ไม่รู้ว่าจะรักไปทำไม
Mai roo wah ja ruk bpai tummai
I don’t know why I continue to love you
เจ็บช้ำแทบตายเธอก็ไม่เห็นค่า
Jep chum taep dtai tur gor mai hen kah
It hurts to death, but you don’t see my value
ต่อให้ฝืนทนต่อไปเพื่ออะไร รักเธอแทบตาย
Dtor hai feun ton dtor bpai peua arai ruk tur taep dtai
Why do I keep putting up with this? I love you to death
สุดท้ายเธอมองแค่เศษหัวใจ
Soot tai tur maung kae set hua jai
In the end, you just see me as a fraction of your heart
วันนี้มันทนไม่ไหวที่เธอมีเขา
Wun nee mun ton mai wai tee tur mee kao
Today I can’t put up with the fact that you have him

อีกกี่ครั้ง ที่ฉันต้องฝืนทน
Eek gee krung tee chun dtaun feun ton
How many more times must I force myself to endure this?
กับคำว่ารักที่ฉันต้องยอมให้เธอมีเขา
Gup kum wah ruk tee chun dtaung yaum hai tur mee kao
With love that I must let you have him?

(*,**)

เวลาของเราตอนนี้หมดลงพอที ฉันทนไม่ไหว
Welah kaung rao dtaun nee mot long por tee chun ton mai wai
Our time is over now, I can’t take it
เรื่องที่มันผ่านมาจะจำว่าใครที่ทำร้าย
Reuang tee mun pahn mah ja jum wah krai tee tum rai
Remember who hurt whom in the matters that have passed

(*,**)

วันนี้ที่ฉันจากไปเพราะเธอมีเขา
Wun nee tee chun jahk bpai pror tur mee kao
I’m leaving today because you have him

   

Lyrics : ดุษฏี เหี้ยมโท้ / กิติพงษ์ ถนอมบุญ
Music : COMMANDER
Arranged by : COMMANDER
Produced by : เชาว์รัตน์ หรรษคุณาฒัย
Mixed and Mastered by : กร มหาดำรงค์กุล