แทงหลัง

All posts tagged แทงหลัง

Title: แทงหลัง / Taeng Lung (Stabbed in the Back)
Artist: 7Days Crazy and MC King
Album: [Single]
Year: 2018

เพราะเธอคือทุกอย่างคือความฝัน
Prr tur keu took yahng keu kwahm fun
Because you’re everything, you’re a dream
คือคนที่เคยวาดไว้
Keu kon tee koey waht wai
You’re the person I once imagined

แต่ความจริงช่างโหดร้ายไม่สวยงาม
Dtae kwahm jing chahng hot rai mai suay ngahm
But reality is so cruel and ugly
เพราะเจ้าของหัวใจเธอคือเพื่อนฉัน
Pror jao kaung hua jai tur keu peuan chun
Because your heart belongs to my friend

(*) แต่มันเกินห้ามใจอดทนไม่ไหว
Dtae mun gern hahm jai aut ton mai wai
But it’s more than I can forbid myself from, I can’t take it
ก็เลยหลุดพูดคำนั้น
Gor loey loot poot kum nun
So those words slipped out
แต่เธอคงไม่ว่ากัน ช่วยกันสักครั้ง
Dtae tur kong mai wah gun chuay gun suk krung
But you don’t blame me, help me out

(**) เก็บไอ้คำว่ารัก รักที่ฉันพูดไป ให้รู้
Gep ai kum wah ruk ruk tee chun poot bpai hai roo
Keep the words of love that I spoke to you
รู้แค่เราได้ไหมอย่าพึ่งบอกใคร
Roo kae rao dai mai yah perng bauk krai
Please keep it between us, don’t tell anyone else
ให้เก็บมันไว้ อยู่ในส่วนที่ลึก
Hai gep mun wai yoo nai suan leuk
Keep them deep down inside
ลึกข้างในหัวใจ ให้รู้
Seuk kaung nai hua jai hai roo
Deep inside your heart
รู้แล้วมีแค่เราได้ไหม
Roo laeo mee kae rao dai mai
Please keep it between us
อย่าพึ่งบอกใคร เหยียบมันเอาไว้
Yah peung bauk krai yiap mun ao wai
Don’t tell anyone else, stomp it down
ให้รู้แค่เธอ
Hai roo kae tur
So only you know

ไม่เคยหักหลังใคร ที่ฉันทำ
Mai koey huk lung krai tee chun tum
I’d never stab anyone in the back, what I’ve done
ก็รู้ว่ามันไม่ดี
Gor roo wah mun mai dee
I know it’s bad
แต่ขอเพียงเท่านี้ เท่านี้จริง ๆ
Dtae kor piang tao nee tao nee jing jing
But this is all I ask, seriously
ไม่มีอะไรมากเกิน
Mai mee arai mahk gern
Nothing more

(*,**,*,**)

ก็ไม่ได้อยากจะทำอย่างนั้น
Gor mai dai yahk ja tum yahng nun
I didn’t want to do that
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่ดี
Tung tung tee roo wah mai dee
Even though I know it’s bad
แต่บอกไม่ถูกเวลาที่มอง
Dtae bauk mai took welah tee maung
But I can’t explain it when I look
เธอไปบางครั้งทำไงดี
Tur bpai bahng krung tum ngai dee
At you sometimes, what should I do?
ไอ้นั่นก็เพื่อนคนนี้ก็แฟนมัน
Ai nun go rpeuan kon nee gor faen mun
He’s my friend and this is his girlfriend
ก็ไม่ได้คิดจะหักหลัง
Gor mai dai kit ja huk lung
I didn’t mean to betray anyone
แต่เหมือนเอามีดมาแทงกัน
Dtae meuan ao meet mah taeng gun
But it’s like I took a knife and stabbed him in the back
ทุกครั้งที่เจอกันมันทำให้ฉันคิด
Took krung tee jur gun un tum hai chun kit
Every time we meet, it makes me think
อยากทำได้แบบที่แฟนเธอทำ
Yahk tum dai baep tee faen tur tum
I want to do what your boyfriend does
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามันผิด
Tung tung tee roo wah mun pit
Even though I know it’s wrong
อยากให้เธอมองเป็นคนสำคัญ
Yahk hai tur maung bpen kon sumkun
I want you to see me as someone important
แต่ดันเป็นแฟนของเพื่อนสนิท
Dtae dun bpen faen kaung peuan sanit
But I’m pushing myself on the girlfriend of my close friend
และคำที่พูดไปนั้นให้รู้แค่เราแล้วกัน
Lae kum tee poot bpai nun hai roo kae rao laeo gun
And let’s keep those words that I said just between us
เพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสิทธิ์
Pror mun bpen kwahm sumpun tee mai mee sit
Because this is a relationship that I don’t have the right to

อย่าพึ่งบอกใคร เหยียบมันเอาไว้
Yah peung bauk krai yiap mun ao wai
Don’t tell anyone else, stomp it down
ให้รู้แค่เธอ
Hai roo kae tur
So only you know

   

เนื้อร้อง/ทำนอง จีรทีปต์ แซ่โง้ว
เรียบเรียง 7days crazy
โปรดิวซ์เซอร์ ศราวุธ แสงบุตร