แต่งงาน

All posts tagged แต่งงาน

Title: แต่งงาน / Dtaeng Ngahn (Getting Married)
Artist: Prem
Album: [Single]
Year: 2019

ลมฝน พัดมา วันที่ใจเหนื่อยล้า
Lom fon put mah wun tee jai neuay lah
The wind and rain blow when my heart is exhausted
สับสน วันที่มีน้ำตา พร้อมกับความเงียบเหงา
Sup son wun tee mee numdtah praum gup kwahm ngiap ngao
I feel mixed up when I have tears with loneliness
เลวร้าย เรื่องราว ที่เหมือนจะผ่านไม่ไหว
Leo rai reuang rao tee meuan ja pahn mai wai
Cruelness, stories that seem like I can’t get past them
แต่ฉัน ก็ยังมีเธอใกล้ๆ ฉุดฉันให้ยังก้าวไป
Dtae chun gor yung mee tur glai glai choot chun hai yung gao bpai
But I still have you near me, pulling me to keep moving forward

ลมหนาวพัดผ่านวันที่ใจหยุดฝัน
Lom nao put pahn wun tee jai yoot fun
The cold wind blows when my heart stops dreaming
กอดนั้นและความรักของเธอที่ซับน้ำตาให้ฉัน
Gaut nun lae kwahm ruk kaung tur tee sup numdtah hai chun
That hug and your love that dries my tears
เมฆครึ้มฟ้าหม่นวันที่เคยพ่ายแพ้
Mek kreum fah mon wun tee koey pai pae
The sky is cloudy and melancholic whenever I fail
หากแม้ฉันจะไม่เหลือใครแต่ฉันก็ยังมีเธอ
Hahk mae chun ja mai leua krai dtae chun gor yung mee tur
Even if I don’t have anyone else left, I still have you

(*) ไม่เคยจะต้องการ อะไรมากไปกว่านี้
Mai koey ja dtaung gahn arai mahk bpai gwah nee
I’ll never want anything more than this
แค่มีเธออยู่ข้างกัน
Kae mee tur yoo kahng gun
Just having you beside me

(**) หมดชีวิต หมดหัวใจ จะขอใช้เพื่อเธอ
Mot cheewit mot hua jai ja kor chai peua tur
All my life, all my heart, I want to spend it with y ou
ขอบคุณฟ้า ที่พาให้เราพบเจอ
Kaup koon fah tee pah hai rao pob jur
I thank heaven for leading us to meet
จะวันนี้ จะวันไหน มอบไว้ให้แค่เพียงเธอ
Ja wun nee ja wun nai maup wai hai kae piang tur
Be it today or any other day, just for you
คือความรัก ที่รัก รักเธอเสมอ
Keu kwahm ruk tee ruk ruk tur samur
I’m giving you my love, darling, I’ll always love you
จะขอดูแลตลอดไป
Ja kor doo lae dtalaut bpai
I want to take care of you forever

จะรักษาหัวใจ ที่เธอได้ฝากเอาไว้
Ja ruk sah hua jai tee tur dai fahk ao wai
I’ll take care of the heart that you’ve entrusted me
และฉัน จะไม่ทำให้เธอเสียใจ ฉันจะมีแค่เธอ
Lae chun ja mai tum hai tur sia jai chun ja mee kae tur
And I won’t make you sad, I’ll have only you

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ