แต่ก่อน

All posts tagged แต่ก่อน

Title: แต่ก่อน / Dtae Gaun (Of Before)
Artist: Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
Album: [Single]
Year: 2018

แต่ก่อนก็เคยอยากมีใคร
Dtae gaun gor koey yahk mee krai
Before, I once wanted to have someone
ที่รู้ที่รักที่เข้าใจ
Tee roo tee ruk tee kao jai
Who knew me, who loved me, who understood me
แต่วันนี้ฉันได้ห่างมันไป
Dtae wun nee chun dai hahng mun bpai
But today I’ve distanced myself

อยากบอกให้เธอได้รู้ไว้
Yahk bauk hai tur dai roo wai
I want to tell you and let you know
ว่ายังมีเธออยู่ในใจ
Wah yung mee tur yoo nai jai
That I still have you in my heart
ยังฝันยังหวงยังไม่ไปไหน
Yung fun yung huang yung mai bpai nai
I still dream of you, I’m still possessive of you, I haven’t gone anywhere

(*) ฉันรอ รอวันที่ดี
Chun ror ror wun tee dee
I’m waiting, waiting for a good day
สักวัน มันคงต้องมี
Suk wun mun kong dtaung mee
There must be some day

หากวันนึงเธอได้จากไป
Hahk wun neung tur dai jahk bpai
If one day you leave me
เจอคนที่ดีและเข้าใจ
Jur kon tee dee lae kao jai
If you found someone who’s wonderful and understands
อยากให้รู้ว่าฉันยินดีกับเธอ
Yahk hai roo wah chun yin dee gup tur
I want to let you know that I’d be happy for you

(*)

(**) สุดท้ายฉันคงได้เจอเธอ
Soot tai chun kong dai jur tur
Finally I got to see you
รู้ตัวไม่ว่าฉันยังเฝ้าเธอ
Roo dtua mai wah chun yung fao tur
I realized that no matter if I still watch you
ต่อไปนี้ฉันจะไม่ห่างใจเธอ
Dtor bpai nee chun ja mai hahng jai tur
From now on, I won’t be distant from your heart

(*,**,*,**,*)

   

เนื้อร้อง : Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
ประพันธ์คำร้อง : Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
ประพันธ์ทำนอง : Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
เรียบเรียงเพลง – Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
ศิลปินผู้ขับร้อง – Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)

   

I feel like this is a continuation from his previous single, like the creepy, obsessive stalker is now apologizing for being too clingy and backing off, but saying he’s still going to be there, lurking in the shadows, if she needs him. And the music video certainly does support this interpretation xD