แด่เธอ

All posts tagged แด่เธอ

Title: แด่เธอ / Kae Tur (Just You)
Artist: Sunrise, Moon Bright
Album: [Single]
Year: 2019

จากลา
Jahk lah
You left
พร้อมรอยน้ำตา
Praum roy num dtah
With tear stains
ร่ำลา
Rum lah
Our good-bye
เคล้าหยาดน้ำตา
Klao yaht num dtah
Mixed with tears
แด่เธอผู้เป็นที่รัก
Kae tur poo bpen tee ruk
Just you, my darling
แด่เธอผู้เป็นที่รัก
Kae tur poo bpen tee ruk
Just you, my darling
แค่เธอหันมองฉันหน่อย
Kae tur hun maung chun noy
Just turn and look at me
เฝ้าคอย
Fao koy
I’m waiting
วันที่จะได้พบเจอเธออีกครา
Wun tee ja dai pob jur tur eek krah
For the day I’ll be able to meet you again
แด่เธอผู้เป็นที่รัก
Kae tur poo bpen tee ruk
Just you, my darling
แด่เธอผู้เป็นที่รัก
Kae tur poo bpen tee ruk
Just you, my darling
แด่เธอผู้เป็นที่รัก
Kae tur poo bpen tee ruk
Just you, my darling
แด่เธอ
Kae tur
Just you

   

LYRICS BY : นเรศ วิโรจน์ธนะชัย
MUSIC BY : Sunrise, Moon Bright
ARRANGED BY : Sunrise, Moon Bright
RECORDED BY : เทอดศักดิ์ ศิริเจน
MIXED AND MASTERED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ และ บัญชา เธียรกฤตย์ Goose

   

Too slow and disjointed for me..
But I hope those that do like this sort of music enjoyed it~