แด่ศาลที่เคารพ

All posts tagged แด่ศาลที่เคารพ

Title: แด่ศาลที่เคารพ / Kae Sahn Tee Kao Rop (Just a Court of Respect)
Artist: Noi Pru
Album: [Single]
Year: 2018

เมื่อวานเธออาจได้เห็นในมุมหนึ่ง
Meua wahn tur aht dai hen nai moom neung
Yesterday you might have seen things from one angle
แม้ว่าภาพนั้นจะเห็นฉันไม่ถึงครึ่ง
Mae wah pahp nun ja hen chun mai teung kreung
Even though from that image, you couldn’t see half of me
แต่เธอก็ตัดสินใจพิพาท
Dtae tur gor dtut sin jai pipaht
But you decided to make assumptions as to
ให้ฉันเป็นใครจากแค่มุมนึง
Hai chun bpen krai jahk kae moom neung
Who I was from that angle

ที่ฉันเคยผิด
Tee chun koey pit
Because I once screwed up
ก็ยังคงผิด
Gor yung kong pit
I was probably still a screw-up
ภาพความผิดพลาดคือภาพเดียวที่เธอนึกถึง
Pahp kwahm pit plaht keu pahp diao tee tur neuk teung
The image of my mistake is the only image you think of
ไม่ว่าจะนานเพียงใด
Mai wah ja nahn piang dai
No matter how long this goes on
ยังเป็นคนเดิมที่ไม่ได้รับการอภัย
Yung bpen kon derm tee mai dai rup gahn apai
I’m still the same person who doesn’t get any forgiveness

(*) ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่
Took sing took yahng dtaung bplian bpaleng chai reu mai
Does everything have to change?
ไม่ว่าจะล้มยังไงสุดท้ายก็ต้องมีวันลุกขึ้นได้
Mai wah ja lom yung ngai soot tai gor dtaung mee wun look keun dai
No matter if I fall, in the end, there must be a day I get back up again
แค่เพียงยื่นมือนั้น
Kae piang yeun meu nun
I just stretch out my hand
แต่ฉันจะได้รับโอกาสนั้นหรือไม่
Dtae chun ja dai rup ohgaht nun reu mai
But will I get that chance?

เหมือนหนอนที่กลายร่างเป็นผีเสื้อ
Meuan naun tee glai rahng bpen pee seua
Like a caterpillar that becomes a butterfly
เหมือนเมล็ดที่กลายเป็นต้นไม้ใหญ่
Meuan malet te glai bpen dton mai yai
Like a seed that becomes a great tree
เหมือนฟ้าเวลาหลังฝน
Meuan fah welah lung fon
Like the sky after the rain
เหมือนคนอย่างฉันที่พร้อมจะเริ่มใหม่
Meuan kon yahng chun tee praum ja rerm mai
Like someone like me who’s ready to start over

(*)

(ฉันจะได้รับโอกาสนั้นหรือไม่)
(Chun ja dai rup ohgaht nun reu mai)
(Will I get that chance?)

(*)

   

Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Executive Supervisor : บอย โกสิยพงษ์, เทพอาจ กวินอนันต์

Music: noi
Lyrics: Boyd Kosiyabong
Arranged by noi & Vichaya Vatanasapt
Produced by noi & Vichaya Vatanasapt

   

What a stunning new single from Noi Pru, giving prisoners a voice, with a music video that lets them tell their tales of their regretted mistakes and ask for people to see past them, to give them another chance in life before judging them~