แค่ไหนก็เอา

All posts tagged แค่ไหนก็เอา

Title: แค่ไหนก็เอา / Kae Nai Gor Ao (I’ll Take What I Can Get)
English Title: “Pieces of You”
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย) ft. Songkarn (สงกรานต์ รังสรรค์)
Album: [Single]
Year: 2019

สูงเกินไปที่จะใฝ่หา
Soong gern bpai tee ja fai hah
Too high for me to search
เธออยู่สูงงสูงเกินกว่า จะคว้าลงมา
Tur yoo soong soong gern gwah ja kwah long mah
You’re too high to reach out and pull you down
แต่เหมือนหัวใจมันไม่เคยฟังครา
Dtae meuan hua jai munmai koey fung krah
But it’s like my heart never listens
อยากจะบินขึ้นไปบนฟ้า ไปหาเธอ
Yahk ja bin keun bpai bon fah bpai hah tur
I want to fly up in the sky to you

(*) แต่เท้าฉันมันติดดิน
Dtae tao chun mun dtit din
But my feet are stuck to the ground
ส่วนเธอก็อยู่บนฟ้า
Suan tur gor yoo bon fah
As for you, you’re up in the sky
สักครั้งช่วยมองลงมา ฉันปีนขึ้นไปไม่ไหว
Suk krung chuaymaung long mah chun bpeen keun bpai mai wai
Please look down for once, I can’t climb up to you

(**) แค่ไหนก็ได้ที่เธอจะให้ฉันฉันเอา
Kae nai gor dai tee tur ja hai chun chun ao
I’ll take whatever you give me
ยังคงหวังแม้ต้องปวดร้าว
Yung kong wung mae dtaung bpuat rao
I still hope, even though I must hurt
และก็รู้สักวันอาจเหงา
Lae gor roo suk wun aht ngao
And I know some day I might be lonely

(***) แค่ไหนก็ได้แม้เพียงแค่เศษใจ ฉันก็เอา
Kae nai gor dai mae piang kae set jai chun gor ao
I’ll take whatever you give me, even if it’s just a fraction of your heart
จะรับไว้เท่าที่มี คนเดินเท้าคนนี้จะไม่เกี่ยง
ja rup wai tao tee mee kon dern tao kon nee ja mai giang
I’ll accept what I have, beggars can’t be choosers

รู้ว่าคง จะสู้ใครเขาไม่ได้
Roo wah kong ja soo krai kao mai dai
I know I can’t fight anyone
วาสนาไม่มีเท่าใคร
Wahsanah mai mee tao krai
I don’t have as much fortune as others
จะให้หยุดรักก็ทำไม่ไหว
Ja hai yoot ruk gor tum mai wai
If you want me to stop loving you, I can’t do it

(*,**,***,*,**,***)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : เก่ง ธชย, สงกรานต์
เรียบเรียง : เก่ง ธชย, อนุชิต ธนัญชัย