แค่ไม่เลิกกัน

All posts tagged แค่ไม่เลิกกัน

Title: แค่ไม่เลิกกัน / Kae Mai Lerk Gun (Just Don’t Break Up With Me)
Artist: Slow
Album: [Single]
Year: 2019

(*) แค่คิด.. ว่าถ้าไม่มีเธออยู่ มันทำให้รู้ว่าฉันรักเธอมากขนาดไหน
Kae kit wah tah mai mee tur yoo mun tum hai roo wah chun ruk tur mahk kanaht nai
Just thinking of what it would be like if I didn’t have you makes me know how much I love you
แค่คิด.. แค่คิดว่าเธอจะเดินจากฉันไป น้ำตามันก็ไหลไม่รู้ตัว
Kae kit kae kit wah tur ja dern jahk chun bpai num dtah mun gor lai mai roo dtua
Just thinking, just thinking of you leaving me makes the tears obliviously flow

อาจจะมีทะเลาะกันบ้างในบางครั้ง
Aht ja mee talor gun bahng nai bahng krung
Sometimes we might argue
อาจจะเหลวไหลไม่เชื่อฟังจนทำให้หวั่นไหว
Aht ja leo lai mai cheua fung jon tum hai wun wai
We might be nonsensical and don’t listen until it makes us anxious
อาจฟังคนรอบข้างมาจนนำพาให้เราไม่เข้าใจ
Aht fung kon raup kahng mah jon num pah hai rao mai kao jai
We might listen to everyone around us until it makes us not understand
แต่สัญญาได้ไหมจะไม่จากกัน
Dtae sunyah dai mai ja mai jahk gun
But can you promise that you won’t leave me?

เราคือลิ้นกับฟันไม่ให้กระทบกันมันยากไป
Rao keu lin gup fun mai hai gratop gun mun yahk bpai
We are like the tongue and teeth; it’s hard not allowing them to collide
แต่จะทำยังไง การกระทบไม่ทำร้ายใจกัน
Dtae ja tum yung ngai gahn gratop mai tum rai jai gun
But whatever we do, the collision doesn’t affect our hearts
คอยพยุงคอยปรึกษาวันที่เราไม่เข้าใจกัน
Koy payoong koy bpreuksah wun tee rao mai kao jai gun
We still support and advise each other when we don’t understand each other
อย่าตัดสินด้วยการเลิกกันฉันรับไม่ไหวจริงๆ
Yah dtut sin duay gahn lerk gun chun rup mai wai jing jing
Don’t decide on breaking up, I really wouldn’t be able to take it

(*)

ในวันที่ไม่อยู่รู้ไหมว่าใครมันตามหา
Nai wun tee mai yoo roo mai wah krai mun dtahm hah
When you’re not here, do you know that someone is searching for you?
ในวันที่เธอจากลารู้ไหมว่าใครมันคิดถึง
Nai wun tee tur jahk lah roo mai wah krai mun kit teung
When you say good-bye do you know that someone misses you?
กลับมาหาฉันได้ไหม ฉันขอโทษเธออีกครั้งนึง
Glup mah hah chun dai mai chun kor toht tur eek krung neung
Please come back and see me, I’ll apologize again
รู้แล้วว่าเธอไม่อยู่ ตัวฉันจะเป็นยังไง
Roo laeo wah tur mai yoo dtua chun ja bpen yung ngai
I now know how I’ll be if you’re not here
ต้องนอนต้องเดินอย่างเดียวดาย โดยไม่มีใครข้างกัน
Dtaung naun dtaung dern yahng diao dai doy ami mee krai kahng gun
I must sleep and walk alone without anyone by my side
ไม่อยากจะเลิกจะได้ไหม ไม่อยากให้เราทะเลาะกัน
Mai yahk ja lerk ja dai mai mai yahk hai rao talor gun
I don’t want to break up with you, I don’t want to argue
จะไม่มีวันที่ฉันจะเลิกกับเธอ
Ja mai mee wun tee chun ja lerk gup tur
There won’t be a day that I’ll break up with you

(*)

บอกกับฉันสักคำได้ไหม
Bauk gup chun suk kum dai mai
Please tell me one thing;
จะทะเลาะกันมากเพียงใด
Ja talor gun mahk piang dai
However much we argue
จะไม่เลิกกัน
Ja mai lerk gun
You won’t break up with me

   

คำร้อง ทำนอง: ต๋อง วัฒนา
เรียบเรียง โปรดิวเซอร์: ณรงค์ เดชะ