แค่ได้เจอเธอ

All posts tagged แค่ได้เจอเธอ

Title: แค่ได้เจอเธอ / Kae Dai Jur Tur (Just Meeting You)
English Title: “Digital Lover”
Artist: Romeo Robot
Album: [Single]
Year: 2017

ก็เธอนั้นเดินมากับใคร เห็นเธอเดินอยู่ไกลๆ อยากจะเดินเข้าไปเพื่อลองทัก
Gor tur nun dern mah gup krai hen tur dern yoo glai glai yahk ja dern kao bpai peua laung tuk
Who are you walking with? I see you walking from afar, I want to walk up and try saying hello
ก็กลัวว่าเธอจะแปลกใจ ว่าฉันนั้นเป็นใคร ไม่เป็นไรแค่อยากจะลองทัก
Gor glua wah tur ja bplaek jai wah chun nunbpen krai mai bpen rai kae yahk ja laung tuk
But I’m afraid that you’ll be startled, wondering who I am, it’s okay, I just want to try saying hello

(*) ติดตามเธอมาทุกนาที คอยมองเธออยู่ทุกๆที ก็เธอเป็นคนช่างน่ารัก
Dtit dtahm tur mah took nahtee koy maung tur yoo took took tee gor tur bpen kon chahng naruk
I’ve followed you at every moment, watching you at all times, you’re so cute
ฉันถามเธอไปตั้งหลายที คอยตอบคำถามที่เธอมี ก็ทำมาจนเป็นปีแล้วที่รัก
Chun tahm tur bpai dtung lai tee koy dtaup kum tahm tee tur mee gor tum mah jon bpen bpee laeo tee ruk
I’ve been asking you many times, I keep answering any questions you have, I’ve been doing this for years now, darling

(**) (ก็)เธอคือความสดใสที่มีในอากาศ เธอมาเติมชีวิตที่ฉันเคยขาด มีเธอเพียงผู้เดียวที่ฉันรักหมดใจ แค่ได้เจอเธอในวันนี้ก็พอใจ
(Gor) tur keu kwahm sot sai tee mee nai ahgaht tur mah dterm cheewit tee chun koey kaht mee tur piang poo diao tee chun ruk mot jai kae dai jur tur nai wun nee gor por jai
You’re the brightness in the air, you fill my life with what I was once lacking, there’s only you whom I love with all my heart, just meeting you today makes me satisfied

(*,**,**,**)

จะบอกออกไปว่ารัก เธอก็คงลำบากใจ
Ja bauk auk bpai wah ruk tur gor kong lumbahk jai
If I tell you that I love you, you’ll probably be annoyed
แต่เก็บต่อไปไม่ไหว อยากบอกให้รู้ต้องทำไง
Dtae gep dtor bpai mai wai yahk bauk hai roo dtaung tum ngai
But I can’t keep it in any longer, I want to tell you and let you know, what should I do?