แค่เมื่อวาน

All posts tagged แค่เมื่อวาน

Title: แค่เมื่อวาน / Kae Meua Wahn (Just Yesterday)
Artist: Better Weather
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ดื่มให้มันลืมวันร้ายร้าย
Deum hai mun leum wun rai rai
I drink to forget the bad days
ปล่อยให้ใจได้ cry สักวัน
Bploy hai jai dai cry suk wun
Letting my heart be able to cry for a day
ตื่นขึ้นมาไม่ต้องเจอคนใจร้าย
Dteun keun mah mai dtaung jur kon jai rai
When I wake up, I don’t have to face a cruel person
หยุดเสียทีเถอะความเสียใจ
Yoot sia tee tur kwahm sia jai
Stop this sadness

เสียใจเบาเบาเมื่อได้ยินคำนั้น
Sia jai bao bao meua dai yin kum nun
I’m a little sad when I hear those words
คิดไปคิดมาบางทีก็ดีเหมือนกัน
Kit bpai kit mah bahng tee gor dee meuan gun
I think about it, and sometimes it’s good

ที่วันนี้เธอ จากฉันไป
Tee wun nee tur jahk chun bpai
You left me today
ที่วันนี้เธอ จะมีใคร
Tee wun nee tur ja mee krai
You have someone else today
จะบอกหัวใจ คงต้องเสียใจ แต่คงไม่นาน
Ja bauk hua jai kong dtaung sia jai dtae kong mai nahn
I’ll tell my heart, it’ll be sad, but soon

ชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้ แต่คืนนี้เรา
Cheewit yung mee wun proong nee dtae keun nee rao
Life still has tomorrow, but tonight, I

(*)

เค้าบอกว่า รัก มักแปลว่า ทุกข์
Kao bauk wah ruk muk bplae wah took
When they say love, they mean suffering
ความสุข คงไม่เจอซักวัน
Kwahm sook kong mai jur suk wun
We haven’t found happiness

ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้ว
Tah bpen baep nun jing jing laeo
If that’s really the case
เราคงไม่ใช่คู่กัน
Rao kong mai chai koo gun
We’re not soulmates

ไม่ใช่ฉัน จะไม่เสียใจ
Mai chai chun ja mai sia jai
It’s not that I won’t be sad
แต่ว่าฉัน ต้องยืนให้ไหว
Dtae wah chun dtaung yeun hai wai
But I must be able to stand
บอกกับหัวใจ เดี๋ยวมันก็พ้นไป เหมือนเรื่องเมื่อวาน
Bauk gup hua jai diao mun gor pon bpai meuan reuang meua wahn
I tell my heart that soon things will pass, just like the matters of yesterday

แค่เรื่องเมื่อวาน
Kae reuang meua wahn
Just matters of yesterday
แค่เรื่องเมื่อวาน
Kae reuang meua wahn
Just matters of yesterday

ความรักไม่เคยจะทำร้าย มันผิดที่เรา
Kwahm ruk mai koey ja tum rai mun pit tee rao
Love never hurt us, it was our fault

(*)

เค้าบอกว่ารัก มักแปลว่าทุกข์
Kao bauk wah ruk muk bplae wah took
When they say love, they mean suffering
ความสุขของฉันอยู่ที่ไหน
Kwahm sook kaung chun yoo tee nai
Where is my happiness?

เค้าบอกว่ารัก มักแปลว่าทุกข์
Kao bauk wah ruk muk bplae wah took
When they say love, they mean suffering
ความสุขของฉันอยู่ตรงไหน
Kwahm sook kaung chun yoo dtrong nai
Where is my happiness at?

   

Produced by Akarachon Rachapandi
Co-Produced by Pongsatorn Jennuntakajorn
Lyrics & Music by Akarachon Rachapandi,Thanapat Thanakornkarn
Arranged by Better Weather
Mixed & Mastered by Pete Tanskul
Vocal Editing by Pisit Chintawan