แค่ฝันไป

All posts tagged แค่ฝันไป

Title: แค่ฝันไป / Kae Fun Bpai (Just Keep Dreaming)
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2021

อะไรที่เราได้เคยฝัน
Arai tee rao dai koey fun
Whatever we ever dreamed of
มันก็ยังอยู่ตรงนั้น
Mun gor yung yoo dtrong nun
It’s still there
เหมือนเดิมทุกอย่าง
Meuan derm took yahng
Everything’s the same
แค่เพียงเธอหายไป ไม่เจอ
Kae piang tur hai bpai mai jur
You just disappeared

คนที่เคยอยู่ตรงนี้
Kon tee koey yoo dtrong nee
The person who was once right here
คนที่เคยมีความหมาย
Kon tee koey mee kwahm mai
The person who was once meaningful
ใช่เธอรึเปล่า
Chai tur reu bplao
Was it you
ที่เก็บความฝันฉันเอาไว้
Tee gep kwahm fun chun ao wai
Who kept my dreams?

(*) นานถึงนานเท่าไรก็ยังนึกถึง
Nahn teung nahn tao rai gor yung neuk teung
No matter how long it’s been, I still think about you
ใจไม่เคยได้ลืมยังคงคิดถึงเธอตลอดมา
Jai mai koey dai leum yung kong kit teung tur dtalaut mah
My heart has never forgotten, I still always think about you

(**) เก็บคืนวันที่ดีที่เคยฝันไว้
Gep keun wun tee dee tee koey fun wai
I keep the good days that we once dreamed of
จบไปแล้ว จากไปแล้ว
Jop bpai laeo jahk bpai laeo
It’s over, you’ve gone
บอกตัวเองให้เข้าใจ
Bauk dtua eng hai kao jai
I tell myself to understand
ช่วงเวลาดีดีก็ต้องมีวันหาย
Chuang welah dee dee gor dtaung mee wun hai
All good things must come to an end
เหมือนวันเก่าเก่าที่สองเราเคยมี
Meuan wun gao gao tee saung rao koey mee
It’s like the old days that the two of us once had
แค่ฝันไป
Kae fun bpai
I just keep dreaming

วันที่ใจได้หล่นหาย
Wun tee jai dai lon hai
The day our hearts got lost
อะไรๆก็เปลี่ยนไป
Arai arai gor bplian bpai
Everything changed
ยอม
Yaum
I’m willing
แลกทุกสิ่ง
Laek took sing
To trade everything
แลกทุกอย่าง
Laek took yahng
To trade it all
ให้กลับไปเป็นเหมือนวันนั้น
Hai glup bpai bpen meuan wun nun
For us to go back to the way we were those days

(*,**,*,**,**)

   

WRITTEN & PRODUCED BY WHAL & DOLPH