แค่จำได้ว่ารักกัน

All posts tagged แค่จำได้ว่ารักกัน

Title: แค่จำได้ว่ารักกัน / Kae Jum Dai Wah Ruk Gun (I Just Remember that I Love You)
Artist: Bow Maylada (โบว์ เมลดา)
Album: OST มนตร์กาลบันดาลรัก / Mon Gahn Bundahn Ruk
Year: 2019

ส่วนลึกมันสับสน ความวกวนข้างในใจ
Suan leuk mun sup son kwahm wok won kahng nai jai
Deep down I’m mixed up with anxiety in my heart
รักที่ขาดไป มันหล่นหาย ไปไหนกัน
Ruk tee kaht bpai mun lon hai bpai nai gun
Where has the love I’ve been missing disappeared off to?
ก็เหมือนความห่างไกล ที่ห่างเหินมาตั้งนาน
Gor meuan kwahm hahng glai tee hahng hern mah dtung nahn
It’s like the distance has separated us for so long
ความผูกพัน ที่เลือนลาง
Kwahm pook pun tee leuan lahng
Our relationship is starting to fade

(*) อยากกลับไปหา ขอย้อนเวลาได้ไหม
Yahk glup bpai hah kor yaun welah dai mai
I want to go back and see you, can we turn back time?
อยากจะซึมซับ รักของหัวใจ
Yahk ja seum sup ruk kaung hua jai
I want to soak up the love of your heart
วันแรกที่รัก ความรู้สึกที่หายไป
Wun raek tee ruk kwahm roo seuk tee hai bpai
From the first day we loved, the feelings that disappeared
อยากรักเธอ หมดทั้งใจ
Yahk ruk tur mot tung jai
I want to love you with all my heart
แค่จำได้ ว่ารักกัน
Kae jum dai wah ruk gun
And just remember that I love you

อยากจำวันที่รัก เรารักกันได้ยังไง
Yahk jum wun ree ruk rao gun dai yung ngai
I want to remember the days we were in love, how could we love each other?
เห็นเธอใส่ใจ เธอห่วงใย จนตื้นตัน
Hen tur sai jai tur huang yai jon dteun dtun
Seeing you paying attention to me and worrying about me, I was nervous
อาจเพราะเริ่มหวั่นไหว และหวั่นใจไปพร้อมกัน
Aht pror rerm wun wai lae wun jai bpai praum gun
It might be because I was anxious and afraid at the same time
ความทรงจำ เจือจางและขาดหาย
Kwahm song jum jeua jahng lae kaht hai
My memories faded and disappeared

(*,**)

   

คำร้อง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
ทำนอง/เรียบเรียง : อธิษฐาน