แค่คิดก็ผิด

All posts tagged แค่คิดก็ผิด

Title: แค่คิดก็ผิด / Kae Kit Gor Pit (Just Thinking About It is Wrong)
Artist: Chilling Sunday
Album: [Single]
Year: 2020

ตอนนี้เธอเป็นใคร
Dtaun nee tur bpen krai
Who are you now?
วันนี้ฉันไม่ค่อยมั่นใจ
Wun ne chun mai koy mun jai
I’m not really sure today
เธอคนเดิมคงไม่กล้าทำแบบนี้
Tur kon derm kong mai glah tum baep nee
The old you wouldn’t dare do this
ที่วันนี้เธอพาใคร
Tee wun nee tur pah krai
Bringing someone else
อีกคนมาข้างในหัวใจ
Eek kon mah kahng nai hua jai
Into your heart
เธอทำร้ายฉันที่รักเธอคนนี้
Tur tum rai chun tee ruk tur kon nee
Hurting me, the person who loves you

(*) วันนี้ถ้าให้ตัวฉันลองเป็นเธอ
Wun nee tah hai dtua chun laung bpen tur
If today you wanted me to try being you
คงไม่มีทางทำเหมือนที่ฉันเจอ
Kong mai mee tahgn tum meuan tee chun jur
There’s no way I’d do what you put me through
จะไม่มีวันทำให้เธอร้องไห้
Ja mai mee wun tum hai tur raung hai
I’d never make you cry

(**) แค่ฉันลองคิดดูก็รู้สึกผิดแล้ว
Kae chun laung kit doo gor roo seuk pit laeo
Just thinking about it feels wrong to me
ฉันก็คงไม่กล้าจะทำแล้ว
Chun gor kong mai glah ja tum laeo
I wouldn’t dare do it
เมื่อฉันนึกว่าเธอกำลังจะเสียใจ
Meua chun neuk wah tur gumlung ja sia jai
When I think of you being sad
เเค่เท่านี้น้ำตาก็เอ่อล้น
Kae tao nee num dtah gor ur lon
Just the thought makes tears well up in my eyes
มันเจ็บเเทบทนไม่ไหว
Mun jep taep ton mai wai
It hurts so much, I nearly can’t take it
อยากจะรู้เธอทำได้ยังไง
Yahk ja roo tur tum dai yung ngai
I want to know how you could do that
ถ้าเป็นฉันนั้นคงทำมันไม่ได้
Tah bpen chun nun kong tum mun mai dai
If it were me, I wouldn’t have been able to

ฉันไม่ดียังไง
Chun mai dee yung ngai
What’s bad about me?
หรือว่าฉันนั้นพลาดอะไร
Reu wah chun nun plaht arai
Or where did I screw up?
แค่บอกกันฉันพร้อมรับฟังอย่างดี
Kae bauk gun chun praum rup fung yahng dee
Just tell me, I’m ready to listen well
ไม่ใช่การที่เธอมีใคร
Mai chai gahn tee tur mee krai
Not what you did; having someone else
แก้ปัญหาด้วยการนอกใจ
Gae bpunhah duay gahn nauk jai
Fixing the problem by cheating
ถ้าเธอรักกันต้องไม่ทำอย่างนี้
Tah tur ruk gun dtaung mai tum yahng nee
If you love me, you must not do this

(*,**,**)

มันเจ็บเเทบทนไม่ไหว
Mun jep taep ton mai wai
It hurts so much, I nearly can’t take it
ตอนนั้นทำได้ยังไง
Dtaun nun tum dai yung ngai
How could you do that?
ถ้าเป็นฉันคงไม่มีวันทำเธอเสียใจ
Tah bpen chun kong mai mee wun tum tur sia jai
If it were me, I’d never make you sad

   

Produced : Tan Liptapallop
Lyrics : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Composition : Tan Liptapallop and Chilling Sunday
Arranged : Tan Liptapallop