แข็งใจ

All posts tagged แข็งใจ

Title: แข็งใจ / Kaeng Jai (Be Strong)
Artist: Marina
Album: [Single]
Year: 2019

วันนี้ที่เธอกลับมาหากัน
Wun nee tee tur glup mah hah gun
Today when you’ve come back to see me
ทำเหมือนทุกอย่างไม่เปลี่ยนไป
Tum meuan took yahng mai bplian bpai
You act like nothing has changed
รอยยิ้มแววตาที่คุ้นเคย
Roy yim waew dtah tee koon koey
Your smile, the familiar look in your eye
ทำฉันใจอ่อนได้เสมอ
Tum chun jai aun dai samur
Always makes me weak

(*) ทั้งที่เพิ่งเสียใจ ที่เธอทำให้เราไม่เหมือนเดิม
Tung tee perng sia jai tee tur tum hai rao mai meuan derm
Even though I was just sad that you made things change between us
ทั้งที่ฉันทำใจให้ลืมเรื่องราวที่แล้วมา
Tung tee chun tum jai hai leum reuang rao tee laeo mah
Even though I had already made myself forget about the past

(**) ใจนึงอยากกอดเธออีกครั้งให้เนิ่นนานไม่อยากจะต้องเสียเธอไป
Jai neung yahk gaut tur eek krung hai nern nahn mai yahk ja dtaung sia tur bpai
One half of my heart wants to hug you again for a long time and doesn’t want to lose you
อีกใจนึงก็บอกให้ตัวเองนั้น แข็งใจ แล้วปล่อยเธอไปไม่ย้อนมา
Eek jai neung gor bauk hai dtua eng nun kaeng jai laeo bploy tur bpai mai yaun mah
The other half tells me to be strong, let you go, and don’t turn back

ปล่อยฉันเอาไว้ให้เหมือนเดิม
Bploy chun ao wai hai meuan derm
Leave me alone
ถ้าเธอนั้นแค่เป็นห่วงกัน
Tah tur nun kae bpen huang gun
If you’re just worried about me
อย่าเหลือเยื่อใยความสัมพันธ์
Yah leua yeua yai kwahm sumpun
Don’t leave any lingering relationship
โปรดหันหลังเดินจากกันไป
Bproht hun lung dern jahk gun bpai
Please turn around and walk away

(*,**,**,**)

   

Executive Producers : สุธี แสงเสรีชน, O Wanyai
Executive Directors : JEEP เทพอาจ กวินอนันต์, Holyfox Team
Produce : ติณณ์ นภาลัย
Arrange : ติณณ์ นภาลัย
Words : O Wanyai
Music : MARINA & O Wanyai