แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร

All posts tagged แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร

Title: แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร / Gaem Naung Nahng Nun Daeng Gwah Krai (Her Cheeks are Redder than Anyone Else’s)
Artist: Kiankai Lae Wanich (เขียนไขและวานิช)
Album: [Single]
Year: 2019

วอนให้ลม ช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไป
Waun hai lom chuay put hua jai pee loy bpai
I beg the wind to please blow my heart
จากดินแดน ถิ่นเหนือที่ไกลแสนไกล
Jahk din daen tin neua tee glai saen glai
From the north far away
สุดขอบฟ้า ที่ไกลแสนไกล ล่องลอยไป
Soot kaup fah tee glai saen glai laung loy bpai
Floating far away through the distant sky
วอนให้ลม ช่วยพัดหัวใจ พี่ไปให้ถึง
Waun hai lom chuay put hua jai pee bpai hai teung
I beg the wind to please blow my heart to her

(*) ฝากดวงใจ พี่ลอยล่องไปบนนภา
Fahk duang jai pee loy laung bpai bon napah
I entrust my heart to float over the mountains
สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง
Soot kaup fah hua jai pee ja bpai teung
To the ends of the sky, my heart will reach her
ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง
Dai sop dtah kae piang krung neung hua jai pee taep dtit dtreung
Just looking into her eyes once, my heart was transfixed
เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง
Pur rum peung rum pun teung mae nuan naung
Crazily lamenting about my darling

(**) แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร
Gaem naung nahng nun daeng gwah krai
Her cheeks are redder than anyone else’s
ใจพี่จมแทบพสุธา
Jai pee jom taep pasoottah
My heart sinks into the ground
ดวงฤทัย หรือดวงแก้วตา
Duang reutai reu duang gaew dtah
My heart or my sweetheart
ดุจดวงดารา ดวงดาวดวงไหน
Doot duang dahrah duang dao duang nai
Just like any star
วอนให้ชาย ทุกคนเดินผ่าน
Waun hai chai took kon dern pahn
I beg that every guy walks past her
วอนให้ใจ น้องไม่มีใคร
Waun hai jai naung mai mee krai
I beg that her heart doesn’t have anyone else
วอนให้ลม พัดพาหัวใจพี่ไปถึง
Waun hai lom put pah hua jai pee bpai teung
I beg the wind to blow my heart to her

(*,*,**,*,**)

   

สาโรจน์ ยอดยิ่ง – คำร้อง-ทำนอง
ประชา หลุยจำวัน – Guitar solo
สัญชัย หิรัญบูรณะ – Mixed/Mastered
สัญชัย หิรัญบูรณะ,สิทธา นิยมเหมาะ – Engineered