เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม

All posts tagged เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม

Title: เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม / Ao Arai Mah Laek Gor Mai Yaum (Whatever Anyone Wants to Trade, I Refuse)
Artist: Billy Ogan (บิลลี่ โอแกน)
Album: เข้ม / Kem (Rich)
Year: 1989

ใครจะมีสตางค์ ก็มี ไป
Krai ja mee sadtahng gor mee bpai
Whoever has money has it
ใครจะไปเหยียบดาว ก็ตาม ใจ
Krai ja bpai yiap dao gor dtahm jai
Anyone who will walk on the stars is welcome to
ใครจะคอยแข่งกันไป ไหน
Krai ja koy kaeng gun bpai nai
Whoever’s competing with others to get somewhere
ปล่อยตามใจเขา
Bploy dtahm jai kao
Let them

ขอแต่มีแต่เธอแต่เธอ ก็พอ ใจ
Kor dtae mee dtae tur dtae tur gor po jai
I just ask to only have you, just you, that’s enough
เงินแหละทองอะไร ก็ไม่ เอา
Ngern lae taung arai gor mai ao
I don’t want any money or gold
มีแต่เธอก็ลืม ความเหงา
Mee dtae tur gor leum kwahm ngao
Having only you, I’ve forgotten my loneliness
นั้นก็พอแล้ว
Nun gor por laeo
And that’s enough

(*) สิ่งใด ดูเหมือน มีค่า
Sing dai doo meuan mee kah
Anything that seems valuable
ค้นไขว่ และคว้า กันไป
Kon kwai lae kwah gun bpai
People search and grab it
ไม่ขอ ยึกยื้อให้เหนื่อยใจ
Mai kor yeuk yeu hai neuay jai
I don’t want to tire myself out trying to pry them away for myself
ฉันขอ เธอคนเดียว
Chun kor tur kon diao
I only want you

(**) โลกกลมๆจะเป็นของใคร
Lohk glom glom ja bpen kaung krai
Whoever the world belongs to
ไม่เคย จะข้อง เกี่ยว
Mai koey ja kaung giao
I’ll never get involved
มีแต่เธอผู้เดียว ก็สุข ใจ
Mee dtae tur poo diao gor sook jai
Just having you makes me happy
เธอให้ใจจริง แท้ และมี ความหมาย
Tur hai jai jing tae lae mee kwahm mai
You really gave me your heart, and it means so much
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม
Ao arai mah laek gor mai yaum
Whatever anyone else wants to trade, I refuse

(*,**)

เธอให้ใจจริง แท้ และมี ความรัก ให้
Tur hai jai jing tae lae me ekwahm ruk hai
You really gave me your heart and gave me your love
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม
Ao arai mah laek gor mai yaum
Whatever anyone else wants to trade, I refuse

   

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ