เอาอยู่

All posts tagged เอาอยู่

Title: เอาอยู่ / Ao Yoo (In Control)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: I’m Back
Year: 2013

ก็อย่างที่รู้ ว่าฉันนั้นเดินพลาดไป
gor yahng tee roo wah chun nun dern plaht bpai
As you know, I’ve gotten off-track
ก็เพราะหัวใจ ฉันมันไม่มีลิมิต
Gor pror hua jai chun mun mai mee limit
Because my heart doesn’t have any limits
ก็ลองไปเรื่อย ไม่เคยกลัว ว่าจะรุนแรงถึงชีวิต
Gor laung bpai reuay mai koey glua wah ja roon raeng teung cheewit
I continuously tried, never scared that my life will be in danger
ก็เชื่อสนิท ว่าฉันเอาอยู่
Gor cheua sanit wah chun ao yoo
I truly believed that I was in control

กว่าจะรู้สึกตัว ก็เกือบสายไป
Gwah ja roo seuk dtua gor geuap sai bpai
By the time I realized it, it was nearly too late
เกือบต้องตาย ต้องไปก่อนวัยอันควร
Geuap dtaung dtai dtaung bpai gaunw ai unn kuan
I nearly died, going before my time
พอดีมีรักเข้ามา มาทำให้ใจยังเรรวน
Por dee mee ruk kao mah mah tum hai jai yun ray ruan
Just then, love entered my life, making my heart uncertain
เธอมาแปรปรวน บอกใครไม่รู้จักกัน
Tur mah bprae bpruan bauk krai mai roo juk gun
You changed, telling everyone you didn’t know me

(*) เลิกยา ยังง่ายกว่าเลิกกับเธอ
Lerk yah yung ngai gwah lerk gup tur
Quitting drugs is still easier than breaking up with you
หัวใจมันเพ้อ คิดถึงแต่เธอไม่รู้ทำไม
Hua jai mun pur kit teung dtae tur mai roo tummai
My heart is crazy, thinking only of you, I don’t know why
เธอคงไม่รู้ เพราะเธอ ไม่มีหัวใจ
Tur kong mai roo pror tur mai mee hua jai
You probably don’t know because you don’t have a heart
ไม่สนว่าใคร จะตายเพราะเลิกกับเธอ
Mai son wah krai ja dtai pror lerk gup tur
You don’t care if someone died because of breaking up with you

ฟ้าหลังฝน นั้นย่อมสดใสเสมอ
Fah lung fon nun yaum sot sai samur
The sky after the rain is always bright
ฉันขอให้เธอ กับเขารักกันนาน นาน
Chun kor hai tur gup kao ruk gun nahn nahn
I hope you and him love each other for a long time
อย่าเหมือนกับตอน ที่เรารักกัน
Yah meuan gup dtaun tee rao ruk gun
Don’t make things like how they were when we were in love
ตอนนั้นเมื่อวันวาน มันทรมานไม่รู้เมื่อไรจะลืม
Dtaun nun meua wun wahn mun toramahn mai roo meua rai ja leum
Those past times are torture, I don’t know when I’ll forget

(*,**)

ไม่สนว่าใครจะตาย เพราะเลิกกับเธอ
Mai son wah krai ja dtai pror lerk gup tur
You don’t care if someone died because of breaking up with you
เลิกยา ยังง่ายกว่าเลิกกับเธอ
Lerk yah yung ngai gwah lerk gup tur
Quitting drugs is still easier than breaking up with you

   
คำร้อง/ ทำนอง/ เรียบเรียง เสกสรรค์ ศุขพิมาย