เหลือวิญญาณก็จะรัก

All posts tagged เหลือวิญญาณก็จะรัก

Title: เหลือวิญญาณก็จะรัก / Leua Winyahn Gor Ja Ruk (If My Spirit is Left, I’ll Love You)
Artist: Image Suthita (อิมเมจ สุธิตา)
Album: OST แสงกระสือ / Saeng Graseu
Year: 2019

ต่างก็รู้เลือนลาง ช่างไกลกัน
Dtahng gor roo leuan lahng chahng glai gun
We both know we’re fading so far away
เมื่อความรักของเราเหมือนกลางคืนกลางวัน
Meua kwahm ruk kaung roa meuan glahng keun glahng wun
When our love is like the middle of the night and the middle of the day
ไม่มีทางบรรจบ มาพบกันได้เลย
Mai mee tahng bunjop mah pob gun dai loey
There’s no way for us to come together and meet

ใจแม้เจ็บ ใจก็ยอม
Jai mae jep jai gor yaum
Even though my heart will hurt, it’s willing
ขอแค่มีเธอข้างกันตรงนี้
Kor kae mee tur kahng gun dtrong nee
I just want to have you beside me here

(*) ต่อให้เจ็บปวดแค่ไหน ให้เหลือวิญญาณก็จะรัก
Dtor hai jep bpuat kae nai hai leua winyahn gor ja ruk
No matter how much it will hurt, if my spirit is left, I’ll love you
เพราะเธอคือทุกอย่าง คือดวงแสงไฟ
Pror tur keu took yahng keu duang saeng fai
Because you are everything, you’re my light
ที่ส่อง นำทางให้กับหัวใจ
Tee saung num tahng hai gup hua jai
That shines down and leads the way for my heart
ขออยู่เพื่อความรักของเรา ก็พอ
Kor yoo peua kwahm ruk kaung rao gor por
Living just for our love is enough

อาจมีเช้าสักวัน ฝันกลายเป็นจริง
Aht mee chao suk wun fun glai bpen jing
There might be some morning that our dreams come true
เธอและฉันลืมตา ข้างกันเรื่อยไป
Tur lae chun leum dtah kahng gun reuay bpai
And you and I will open our eyes beside each other forever
แต่วันนี้ความจริง พรากฝันเราห่างไกล
Dtae wun nee kwahm jing prahk fun rao hahng glai
But today, reality is separating our dreams far apart
เก็บไว้ในใจ ซ่อนไว้ได้เท่านั้น
Gep wai nai jai saun wai dai tao nun
I keep it in my heart, I can only hide it

(*,*)

ขออยู่เพื่อได้รักเพียงเธอ ก็พอ
Kor yoo peua dai ruk piang tur gor por
Living just to be able to love you is enough

   

เนื้อร้อง แม็ค – ศรัณย์ วงศ์น้อย
ทำนอง หนึ่ง – จักรวาล เสาธงยุติธรรม