เหมือนเป็นคนอื่น

All posts tagged เหมือนเป็นคนอื่น

Title: เหมือนเป็นคนอื่น / Meuan Bpen Kon Eun (Like Someone Else)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: สบาย สบาย / Sabai Sabai (It’s All Good)
Year: 1987

เธอจะอยู่ที่ไหน ฉันนั้นไม่เคยห่าง
Tur ja yoo tee nai chun nun mai koey hahng
Wherever you are, I’m never far
เธอจะทุกข์ จะผิดจะพลั้ง ฉันยังคอยห่วงใย
Tur ja took ja pit ja plung chun yung koy huang yai
If you’re suffering or make a mistake, I still worry about you

เธอไม่เคยจะรู้ และไม่คิดอะไร
Tur mai koey ja roo lae mai kit arai
You’ll never know, and you don’t suspect anything
แต่คนหวังดีด้วยใจ กลับกลายเป็นคนกล้ำกลืน
Dtae kon wung dee duay jai glup glai bpen kon glum gleen
But the person who wishes you well with his heart has become a patient person

(*) เหมือนเป็นคนอื่น ที่เธอไม่เคยสนใจ
Meuan bpen kon eun tee tur mai koey son jai
Like someone else whom you never pay attention to
เหมือนเป็นเพียงสิ่งที่เธอคุ้นเคย แต่มองข้ามไป
Meuan bpen piang sing tee tur koon keoy dtae maung kahm bpai
Like I’m just a thing you’re familiar with, yet overlook
ใจเปี่ยมด้วยรักและความห่วงใย ฉันนั้นให้ทุกอย่าง
Jai bpiam duay ruk lae kwahm huang yai chun nun hai took yahng
My heart is full with love and concern, I give you everything
อยากให้เธอ เจอะเจอแต่วันที่ดี
Yahk hai tur jur jur dtae wun tee dee
I want you to face only the best of days

(**) คงจะมีเพียงฉัน แม้ว่าวันคืนผ่าน
Kong ja mee piang chun mae wah wun keun pahn
You’ll have only me, no matter the days and nights that pass
ความหวังยังเกิดกับฉัน คงเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้น
Kwahm wung yung gert gup chun kon meuan derm yoo yahng nun
Hope is still born with me, it’s the same like that
แต่เธอไม่เคยต้องการ จะมองในความหวังดี
Dtae tur mai koey dtahng gahn ja maung nai kwahm wung dee
But you never need to look in my well-wishes

(*,**)

   
คำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ