เหมือนเดิม แต่ไม่เหมือนเดิม

All posts tagged เหมือนเดิม แต่ไม่เหมือนเดิม

Title: เหมือนเดิม แต่ไม่เหมือนเดิม / Meuan Derm Dtae Mai Meuan Derm (The Same, But Not the Same)
Artist: Ticha
Album: [Single]
Year: 2018

ตอนนี้ชีวิต มันก็เทาๆ ก็เหงาดี
Dtaun nee cheewit mun gor tao tao tee ngao dee
Right now, life is grey and lonely
กินข้าวดูหนัง คนเดียวอย่างนี้ ก็เหมือนเดิม
Gin kao doo nung kon diao yahng nee gor meuan derm
I eat and watch movies alone like this as usual
ปฏิทินของฉัน ไม่บอกวันไหน
Bpadtitin kaung chun mai bauk wun nai
My calendar doesn’t tell me the date
และนาฬิกาของฉัน มันหยุดเดินพร้อมหัวใจ
Lae nahligah kaung chun mun yoot dern praum hua jai
And my clock stopped turning with my heart
เมื่อเธอจากไป
Meua tur jahkbpai
When you left

ก็เดินถนน คนเดียวลำพัง ก็ฝังใจ
Gor dern tanon kon diao lumpung gor fung jai
I walk this road alone, solitude imprinted in my heart
ยิ่งไปที่ไหน ที่เราเคยไป ก็คิดถึง
Ying bpai tee nai tee rao koey bpai gor kit teung
The more I go anywhere that we once went, I miss you

(*) วันเวลาของฉัน มันหยุดเคลื่อนไหว
Wun welah kaung chun mun yoot kleuan wai
My time stopped moving
มีเพียงลมที่พัดเบาๆ มันหนาวมันเตือน
Mee piang lom tee put bao bao mun nao mun dteuan
There’s only the wind that blows gently, it’s cold, it reminds me
คอยตอกย้ำ
Koy dtauk yum
It keeps emphasizing

(**) มันก็เหมือนเดิม แต่ไม่เหมือนเดิม
Mun gor meuan derm dtae mai meuan derm
That things are the same, but they aren’t the same
ตั้งแต่เธอนั้นหายไป ทุกอย่างก็ดูจะเหมือนเดิม
Dtung dtae tur nun hai bpai took yahng gor doo ja meuan derm
Since you disappeared, everything seems the same
แต่ไม่เหมือนเดิม..(เธออยู่ที่ไหน)
Dtae mai meuan derm (tur yoo tee nai)
But it’s not the same (Where are you?)

ทำได้แค่รัก แค่กอดตัวเอง ทุกๆคืน
Tum dai kae ruk kae gaut dtua eng took took keun
I can only love you, just hugging myself every night
ต้องทนต้องฝืน ต้องยืนเองไหว ไม่เป็นไร
Dtaung ton dtaung feun dtaung yeun eng wai mai bpen rai
I must endure it, I must resist, I must be able to stand on my own, it’s okay

(*,**)

(มันก็เหมือนเดิม แต่ไม่เหมือนเดิม)
(Mun gor meuan derm dtae mai meuan derm)
(It’s the same, but it’s not the same)
(มันก็เหมือนเดิม แต่ไม่เหมือนเดิม)
(Mun gor meuan derm dtae mai meuan derm)
(It’s the same, but it’s not the same)

(*)

   

Producer: Point Up Team (นันทพงศ์ ทศพร)
Lyrics: ประกาย ภาณุมาศ
Melody: นันทพงศ์ ทศพร
Arrangement: นันทพงศ์ ทศพร
Mix & Mastering: DJ Jaidah
Studio: Jaidah Studio

   

I liked the lyrics when I was translating it at work, but when I actually came home and listened to it, I was a little disappointed. The vocals could have been much stronger, but they’re quite weak and static, not really portraying any emotion.. so I would hope the music should have picked up the slack…but the music too was too soft. This song seems more suited for background music of a TV show or something than an actual single, in my opinion. Or maybe I was just hoping for more :/