เหตุผล

All posts tagged เหตุผล

Title: เหตุผล / Hetpon (Reason)
Artist: Fymme Bongkot (ฟิล์ม บงกช)
Album: OST เรือนเบญจพิษ / Reuan Benjapit
Year: 2018

คนบางคนต้องการไขว่คว้า รักแท้ให้มันได้มา โดยการทุ่มเทหมดใจ
Kon bahng kon dtaung gahn kwai kwah ruk tae hai mun dai mah doy gahn toom tay mot jai
Some people need to reach for true love to get it by devoting their entire heart
พยายามรักษา ความรักไว้ตลอดไป
Payayahm ruk sah kwahm ruk wai dtalaut bpai
Trying to take care of their love forever

คนบางคนลงมือแย่งชิง ทั้งๆที่เขาก็รู้ จะดูกลายเป็น ผู้ร้าย
Kon bahng kon long meu yaeng ching tung tung tee kao gor roo ja doo glai bpen poo rai
Some people just snatch it away, even though the know they’ll seem like a bad person
คนบางคนทำดีทั้งใจ ลงเอยด้วยความแพ้พ่าย.. จนกลายเป็นคนอ่อนแอ
Kon bahng kon tum dee tung jai long oey duay kwahm pae pai jon glai bpen kon aun ae
Some people do good with all their heart but end up with failure until they become weak

(*) ใครจะดีหรือร้ายยังไง ต่างก็มีเหตุผล…ของตัวเอง
Krai ja dee reu rai yung ngai dtahng gor mee het pon kaung dtua eng
However good or bad someone is, they each have their own reasons

(**) ฉันรักเธอ รักมากมาย คือเหตุผลที่ฉันทำได้ทุกอย่าง
Chun ruk tur ruk mahk mai keu het pon tee chun tum dai took yahng
I love you, I love you so much, it’s the reason that I can do anything
แค่เธอต้องการ แค่เธอพอใจ ได้เป็นคน..สำคัญเสมอ
Kae tur dtaung gahn kae tur por jai dai bpen kon sumkun samur
You’re all I need, you’re all that satisfies me, you’re always an important person to me
ฉันจะทำทุกทางที่มี ให้ได้เป็นที่หนึ่งในใจของเธอ
Chun ja tum took tahng tee mee hai dai bpen tee neung nai jai kaung tur
I’ll do whatever I can to be number one in your heart
จะโดนประณาม จะหาว่าเลวก็ยอม
Ja dohn bpranahm ja hah wah leo gor yaum
Even if I’m criticized or accused of being evil, I’m willing

มันมีความจำเป็นด้วยหรือที่ฉันสมควรจะแพ้ จนกลายเป็นรองใครใคร
Mun mee kwahm jum bpen duay reu tee chun som kuan ja pae jon glai bpen raung krai krai
Is there a need or is it suitable for me to fail until I become inferior to everyone else?
เธอคนเดียวเป็นทั้งหัวใจ มันจะลงเอยเช่นไร ถึงฉันต้องตายก็ยอม…
Tur kon diao bpen tung hua jai mun ja long oey chen rai teung chun dtaung dtai gor yaum
You alone are my entire heart, however this will end up, even if I have to die, I’m willing

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง : ศรายุทธ แสงชุมพล
PRODUCER : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล