เสี่ยว

All posts tagged เสี่ยว

Title: เสี่ยว / Siao (Gutted)
Artist: Ammy the Bottom Blues ft. Na Polycat
Album: [Single]
Year: 2019

ในบทละครแห่งความรักของเธอ
Nai bot lakorn haeng kwahm ruk kaung tur
In your love drama
ฉันเป็นแค่เพียงตัวประกอบ
Chun bpen kae piang dtua bpragaup
I’m just a minor character

ในปฎิทินที่ขีดเขียนหัวใจ
Nai bpadtitin tee keet kian hua jai
In the calendar where you write your heart
เหมือนเป็นหนึ่งวันที่มันล่วงเลยไป
Meuan bpen neung wun tee mun luang loey bpai
It’s like I’m a date long past

(*) เป็นคนที่หัวใจเธอไม่เคยต้องการ
Bpen kon tee hua jai tur mai koey dtaung gahn
I’m the person whom your heart never wants
ต้องทนและทุกข์ติดอยู่กับความทรมาน
Dtaung ton lae took dtit yoo gup kwahm toramahn
I must endure and suffer through the torture
ยิ่งฝันมากเท่าไหร่ ก็เหมือนมันยิ่งไกล
Ying fun mahk tao rai gor meuan mun ying glai
The more I dream, it’s like the further away I get
ออกไปจากหัวใจเธอ
Auk bpai jahk hua jai tur
From your heart

(**) หากเพียงแค่เธอหันมองสักหน่อย
Hahk piang kae tur hun maung suk noy
If you’d just turn and look at me
อย่างน้อยแบ่งใจให้กันสักเสี้ยวหนึ่ง
Yahng noy baeng jai hai gun suk siao neung
At least share just a fraction of your heart with me
ส่งมา ให้รู้ฉันยังมีความหมาย
Song mah hai roo chun yung mee kwahm mai
Let me know that I’m still meaningful
จะไม่ไปไหน จะขอเฝ้ารอเธอเรื่อยไป
Ja mai bpai nai ja kor fao ror tur reuay bpai
I won’t go anywhere, I want to continuously wait for you
แต่ขอแค่เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของใจ
Dtae kor kae piang kae siao neung kaung jai
But all I ask is for a fraction of your heart

ในจักรวาลแห่งความรักของเธอ
Nai jukkrawahn haeng kwahm ruk kaung tur
In the universe of your love
ฉันเป็นดั่งดาวสุดแสนจะไกลห่าง
Chun bpen dung dao soot saen ja glai hahng
I’m like a far-off distant star
เป็นบทกวีที่อยู่บนชั้นวาง
Bpen bot gawee tee yoo bon chun wahng
I’m like a book on the shelf
แค่เพียงเก็บไว้
Kae piang gep wai
That you just keep
แต่เธอไม่เคยอ่าน
Dtae tur mai koey ahn
But never read

(*,**)

I’m just a jealous guy
I’m just want you to be mine
Love of life i wanna make you my wife

(**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์/ชวิศ นีละไพจิตร/รัตน จันทร์ประสิทธิ์/เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
เนื้อร้อง : ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์
ทำนอง : ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์
เรียบเรียง : ชวิศ นีละไพจิตร /ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์/รัตน จันทร์ประสิทธิ์/เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Mixed and Mastered by :มณฑล ดิลกชวนิศ

   

Cute song, and I understand the frustration of having feelings for someone and not wanting to give up on them, and persevering can pay off in the end, but… if the object of your affection is literally fleeing in terror from you, maybe you should back off and give up. I like that it didn’t work out in the end, made it more realistic~ And I like the play on words with the title, where in the song they use the word เสี้ยว (siao) begging for just a piece of attention, but changed the tone for the title to make it mean “gutted” or “gored,” since he was essentially destroyed in the end