เสียงที่ดังไม่พอ

All posts tagged เสียงที่ดังไม่พอ

Title: เสียงที่ดังไม่พอ / Siang Tee Dung Mai Por (The Voice That’s Not Loud Enough)
Artist: Amp Phurikoolkrit (แอมป์ ภูริกูลกฤษฎ์)
Album: OST มารร้ายคู่หมายรัก LOVE AT FIRST HATE
Year: 2018

พยายามจะหันไปมองทางอื่น
Payayahm ja hunbpai maung tahng eun
I try to turn and look a different direction
พยายามจะฝืนพูดจาร้ายๆ
Payayahm ja feun poot jah rai rai
I try to force myself to speak harshly
พยายามจะทำไม่ดีทุกอย่าง
Payayahm ja tum mai dee tookyahng
I try to act badly about everything
พยายามให้เธอไม่รู้หัวใจ
Payayahm hai tur mai roo hua jai
I try not to let you know my feelings

แต่ยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งปวดหัวใจ
Dtae ying tum tao rai ying bpuat hua jai
But the more I do, the more it breaks my heart
แต่มันคงจะทำอะไรไม่ได้
Dtae mun kon ja tum arai mai dai
But it can’t do anything
ฉันไม่เคยต้องการทำร้ายเธอ
Chun mai koey dtaung gahn tum rai tur
I never want to hurt you

(*) เสียงของหัวใจมันคงจะดังไม่พอ
Siang kaung hua jai mun kon ja dung mai por
The voice of my heart isn’t loud enough
ให้เธอได้ยินถึงความในใจ
Hai tur dai yin teung kwahm nai jai
For you to hear the things in my heart

(**) สิ่งที่อยู่ในความเย็นชา มันก็คือหนึ่งคนที่รักเธอ
Sing tee yoo nai kwahm yen chah mun gor keu neung kon tee ruk tur
The thing that’s inside my indifference is a person who loves you
แฝงด้วยความอ่อนแอพ่ายแพ้ว่ามันอ่อนไหวในหัวใจ
Faeng duay kwahm aun ae pai pae wah mun aun wai nai hua jai
Indicated by my weakness, I’m weak in my heart
สิ่งที่เป็นกำแพง มันก็คือความกลัว ที่มีมากมาย
Sing tee bpen gumpaeng mun gor keu kwahm glua tee mee mahk mai
My obstacle is the many fears I have
กลัวว่าเธอไม่เคย คิดเหมือนกัน
Glua wah tur mai koey kit meuan gun
Afraid you’ll never feel the same
ทำได้เพียงเก็บอาการไม่ให้เธอ
Tum dai piang gep ahgahn mai hai tur
All I can do is hide my feelings and not let you
นั้นรู้ใจ
Nun roo jai
Know them

อยากมีปาฏิหาริย์ให้เธอเผยใจ
Yahk mee bapdtihahn hai tur poey jai
I want there to be a miracle that makes you reveal your heart
อยากให้มันบังเอิญเธอคิดเหมือนกัน
Yahk hai mun bungern tur kit meuan gun
I want you to just happen to feel the same
ฉันหวังไว้ในใจอยู่ทุกวัน
Chun wung wai nai jai yoo took wun
I keep hoping in my heart every day

( * , ** , ** , **)

   

นักร้อง แอมป์ ภูริกูลกฤษฎ์
คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear