เสมอตลอดมา

All posts tagged เสมอตลอดมา

Title: เสมอตลอดมา / Samur Dtalaut Mah (Always)
Artist: Klear ft. Name (เนม) Getsunova
Album: Grow in the Dark
Year: 2020

ครั้งเมื่อนานมาแล้ว เธอกับฉันเคยคุยกันทุกวัน
Krung meua nahn mah laeo tur gup chun koey kooey gun took sun
Quite a while ago, you and I used to talk every day
แล้วชีวิตก็พัดพาเราจากกัน
Laeo cheewit gor put pah rao jahk gun
Then life separated us
ฉันเดินทางมาไกล เธอก็หายไปมีชีวิตใหม่
Chun dern tahng mah glai tur gor hai bpai mee cheewit mai
I traveled far, you disappeared with your new life
หาหนทางยังไงก็ไม่ถึงเธอ
Hah hon tahng yung ngai gor mai teung tur
However I’ve tried to find a way, I couldn’t reach you

(*) ไม่ได้รู้ข่าว เราห่างหายกันไปตั้งนาน ก็ยังนึกถึงอยู่
Mai dai roo kao rao hahng hai gun bpai dtung nahn gor yung neuk teung yoo
I don’t know what you’re up to, we’ve been separated for a long time, but I still think about you

(**) เธอสบายดีไหม ในวันที่เหงาอยู่ได้ไหม
Tur sabai dee mai nai wun tee ngao yoo dai mai
How are you? Can you make it through the lonely days?
อยู่ตรงนั้นได้ไหม ถ้าร้องไห้ทำยังไง
Yoo dtrong nun dai mai tah raung hai tum yung ngai
Can you survive there? If you’re crying, what do you do?
เกิดวันไหนไม่ไหว มีใครปลอบไหม
Gert wun nai mai wai mee krai bplaup mai
If one day you just can’t take it, do you have someone to comfort you?
ตอนเธอไม่สบาย มีใครดูไหม
Dtaun tur mai sabai mee krai doo mai
When you’re sick, do you have anyone watching over you?
อยากจะคุยระบาย มีใครรับฟังดูแล
Yahk ja kooey rabai mee krai rup fung doo lae
If you want to talk and vent, do you have someone to listen and take care of you?
ห่วงเธอ เหมือนอย่างเดิมเสมอถึงแม้ไม่ได้เจอ
Huang tur meuan yahng derm samur teung mae mai dai jur
I worry about you just the same, always, even though we haven’t seen each other
อยากจะคุยกับเธอก็ไม่รู้ทำยังไง
Yahk ja kooey gup gor mai roo tum yung ngai
I want to talk to you, but I don’t know how
ได้แต่คิดอยากรู้เรื่องราวทางนั้น
Dai dtae kit yahk roo reuang rao tahng nun
I can only think, I want to know what’s going on over there
ได้แต่คิดกับลมกับฟ้าเท่านั้น
Dai dtae kit gup lom gup fah tao nun
I can only think with the wind and the sky
ได้แต่คิดอย่างคนห่างไกลที่รักเพียงเธอ
Dai dtae kit yahng kon hahng glai tee ruk piang tur
I can only think, like a distant person who only loves you
เสมอตลอดมา เสมอตลอดมา
Samur dtalaut mah samur dtalaut mah
Always, always

คิดคนเดียวในใจให้ลมฟ้าพามันไปถึงเธอ
Kit kon diao nai jai hai lom fah pah mun bpai teung tur
I think alone in my heart, hoping the wind will lead it to you
หวังให้เป็นดังเพลง เล่าสู่กันฟัง
Wung hai bpen dung pleng lao soo gun fung
I hope it’ll be like music and enter your ears for you to hear
ถ้าได้คุยกันจริงเธอคงถามว่าฉันเป็นเช่นไร
Tah dai kooey gun jing tur kong tahm wah chun bpen chen rai
If we could really talk, you’d probably ask me how I am
ฉันก็คงจะพูดไปว่าไหวอยู่
Chun gor kong ja poot bpai wah wai yoo
And I’d probably answer that I’m okay

(*,**)

   

เนื้อร้อง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบ

   

This song really makes me think about my old friends; the ones that we drifted apart, or the ones whom I just lost contact with before the age of the internet and easy communication. Sometimes I wonder if they still remember and think about me like I do about them. What a lovely duet between Klear and Name, and perfect music video to match~