เศษ

All posts tagged เศษ

Title: เศษ / Set (Dust)
Artist: Fluke Gawin (ฟลุ๊ค กวิน)
Album: OST นาบี ฉันจะไม่รักเธอ NABI, MY STEPDARLING
Year: 2021

ความทรงจำดีดีที่ผ่านเข้ามา
Kwahm song jum dee dee tee pahn kao mah
The good memories of the past
ความทรงจำดีดีที่ทำให้มี น้ำตา
Kwahm song jum dee dee tee tum hai mee num dtah
The good memories that give me tears
ทุกครั้งที่ฉันคิดถึง
Took krung tee chun kit teung
Every time I think of them

ความทรงจำดีดีของเธอกับฉัน
Kwahm song jum dee dee kaung tur gup chun
The good memories of you and me
ความทรงจำดีดีที่เรามีกัน
Kwahm song jum dee dee tee rao mee gun
The good memories that we had together
ฉันยังโอบกอดมันไว้
Chun yung ohp gaut mun wai
I still embrace them

(*) เธอล่ะ คิดเหมือนกันบ้างไหม ที่ฉันอยากรู้
Tur la kit meuan gun bahng mai tee chun yahk roo
And you? Do you feel the same? That’s what I want to know
รักเรา ยังพอมีเหลืออยู่ไหม
Ruk rao yung por mee leua yoo mai
Is there any of our love left?
หรือใจเปลี่ยน กลายเป็นเพียงเศษผง
Reu jai bplian glai bpen piang set pong
Or has your heart changed and become just a speck of dust?

(**) เธอลืมมันแล้วใช่ไหม ลืมมันแล้วใช่ไหม
Tur leum mun laeo chai mai leum mun laeo chai mai
You’ve already forgotten, haven’t you? You’ve already forgotten, haven’t you?
เสียงหัวใจที่กระซิบบอก รักเธอ
Siang hua jai tee grasip bauk ruk tur
The voice of my heart whispers that it loves you
คิดถึงเธอมากแค่ไหน
Kit teung tur mahk kae nai
And how much it misses you

(***) เธอได้ยินบ้างไหม เธอได้ยินบ้างไหม
Tur dai yin bahng mai tur dai yin bahng mai
Do you hear it? Do you hear it?
เสียงหัวใจที่แตกสลาย
Siang hua jai tee dtaek salai
The voice of my breaking heart
อ้อมกอด ตรงนี้ยังคงเรียกหาแต่เธอ
Aup gaut dtrong nee yung kong riak hah dtae tur
My embrace right here is still calling out just for you

เธอคงจะลืมเรื่องราวของเรา
Tur kong ja leum reuang rao kaung rao
You’ve probably forgotten about us
ลบมันได้ง่ายดาย
Lop mun dai ngai dai
Erasing it easily
แต่มันคงไม่เหมือนกับฉัน
Dtae mun kong mai meuan gup chun
But that’s different from me
ที่ยังคงจำ เพียงเรื่องราวดีดี
Tee yung kong jum piang reuang rao dee dee
Who still only remembers the good times

(**,***,*)

   

เนื้อเพลง (Lyrics) KANGSOMKS
ทำนอง (Melody) KANGSOMKS
เรียบเรียง (Arranged) FRIDAY, KANGSOMKS
โปรดิวซ์ (Produced) KANGSOMKS
มิกซ์มาสเตอร์ (Mix & Mastering) KANGSOMKS