เวลา

All posts tagged เวลา

Title: เวลา / Welah (Time)
Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์)
Album: [Single]
Year: 2017

เมื่อมองนาฬิกา ทุกนาทีเลยผ่าน
Meua maung nahligah took nahtee loey pahn
When I look at the clock, every minute that passes
กัดกร่อนโลกนี้ให้หายไป ช้าๆ
Gut graun lohk nee hai hai bpai chah chah
Slowly erodes this world away

ดอกไม้ก็เฉา ภาพเก่าเริ่มจืดจาง
Dauk mai gor chao pahp gao rerm jeut jahng
The flowers wilt, the old pictures start to fade
ทุกอย่างเปลี่ยนผันเมื่อคืนวันผ่านไป
Took yahng bplian pun meua keun wun pahn bpai
Everything changes when the days and nights pass

(*) และฉันก็พอเข้าใจ ที่เธอสงสัยระแวง ข้างใน
Lae chun gor por kao jai tee tur song sai rawaeng kahng nai
And I understand that you’re suspicious inside
ว่าวันเวลาจะพาทุกอย่างจากไป
Wah wun welah ja pah took yahng jahk bpai
That time will lead everything away
ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว
Mai leua arai eek laeo
Not leaving anything else left
แต่ขอให้เธอได้โปรดอุ่นใจ ว่าทุกนาทีที่ผ่านเลยไป
Dtae kor hai tur dai bproht oon jai wah took nahtee tee pahn loey bpai
But I want you to please take comfort in the fact that every minute that passes
อย่างน้อยคือความทรงจำ ที่เราได้สร้างขึ้นมาด้วยกัน
Yahng noy keu kwahm song jum tee rao dai sahng keun mah duay gun
At least it’s a memory that we created together

(**) ก็เพราะวันเวลา ที่อยู่เคียงข้างเธอ
Gor pror wun welah tee yoo kiang kahng tur
Because the time I was beside you
ฉันก็เลยเจอทุกอย่างที่หายไป
Chun gor loey jur took yang tee hai bpai
I found everything that was missing
จะรักษาเอาไว้ ไว้ข้างในหัวใจ
Ja ruk sah ao wai wai kahng nai hua jai
I’ll take care of it inside my heart
และแม้บางเวลา ต้องห่างไปแสนไกล
Lae mae bahng welah dtaung hahng bpai saen glai
And even though some times we must be so far apart
ก็ไม่เป็นไรแค่ใจยังถึงกัน
Gor mai bpen rai kae jai yung teung gun
It’s okay, our hearts are still together
จะหลับตาจะฝันฝันถึงความทรงจำ ของเรา
Ja lup dtah ja fun fun teung kwahm song jum kaung rao
I’l close my eyes and dream, dream about our memories

ถ้าในตอนนี้ ยังพอมีเวลา แค่อยากจะใช้ให้คุ้มค่าที่ได้เจอกัน
Tah nai dtaun nee yung por mee welah kae yahk ja chai hai koom kah tee dai jur gun
If right now I still had some time, I’d just want to make it worthwhile spending it with you

(*, **)

จดจำเวลาที่สวยงาม และเราจะข้ามผ่านไปด้วยกัน
Jot jum welah tee suay ngahm lae rao ja kahm pahn bpai duay gun
Remember the beautiful times, and we’ll get through this together

(**)

   

คำร้อง / ทำนอง โอปอ-ประพุทธ์ พิมพามา
เรียบเรียง โอปอ-ประพุทธ์ พิมพามา , ธีระปริญญ์ รัตนบุตร

   

Both the song and the video were beautiful ㅠㅠ