เวลากับคนสองคน

All posts tagged เวลากับคนสองคน

Title: เวลากับคนสองคน / Welah Gup Kon Saung Kon (Time and Two People)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: Maya
Year: 1999

วันเวลาได้นำพาทุกอย่าง ได้นำทางเราสู่ความรัก
Wun welah dai num pah took yahng dia num tahng rao soo kwahm ruk
Time leads everything, it led us to fall in love
ได้สร้างความสัมพันธ์ สองเราให้ต้องการ
Dai sahng kwahm sumpun saung rao hai dtaung gahn
We created a relationship, the two of us gave each other what we needed
จะเดินร่วมทางตลอดไป
Ja dern ruam tahng dtalaut bpai
We’d continue on together forever

เวลาเดินไปจิตใจเรานั้นเปลี่ยน ต่างคนมีทางที่ต่างกัน
Welah dern bpai jit jai rao nun bplian dtahng kon mee tahng tee dtahng gun
Time turned by and our hearts changed, each of us had our own path to follow
ถึงแม้จะตั้งใจ ควบคุมมันเท่าไร แต่มันไม่ดีขึ้นมาเลย
Teung mae ja dtung jai kuap koom mun tao rai dtae mun mai dee keun mah loey
Even though we tried to control it, it didn’t get any better

(*) ได้มองเธอทุกครั้ง ในหัวใจฉันยังเจ็บ ยังคงคิดถึงวันเรารักกัน
Dai maung tur took krung nai hua jai chun yung jep yung kong kit teung wun rao ruk gun
Every time I look at you, in my heart I still hurt, I still miss the days we were in love
แต่มันถึงวันนี้ ถึงเวลาต้องจากกัน ไม่มีวันเวลานั้นแล้ว
Dtae mun tung wun nee tung welah dtaung jahk gun maimee wun welah nun laeo
But now it’s today, it’s time for us to separate, we’ll never have that time again

(**) เวลาเดินไปไม่เคยจะหวนกลับ ฝากเพียงรอยทางกับความหลัง
Welah dern bpai mai koey ja huan glup fahk piang roy tahng gup kwahm lung
Time turns by and never returns, leaving only a trail and the past
ฉันหวังว่าวันหนึ่ง แม้ใจเราร้าวราน เวลาจะรักษาใจเราเอง
Chun wung wah wun neung mae jai rao rao rahn welah ja ruk sah jai rao eng
I hope that one day, even though our hearts were broken, that time will heal them

(*,**)

   

คำร้อง : มาช่า
ทำนอง : TONY HEAP
เรียบเรียง : BRUNO BRUGNANO