เวทมนตร์

All posts tagged เวทมนตร์

Title: เวทมนตร์ / Wetmon (Magic)
Artist: GTK ft. Pinpin
Album: [Single]
Year: 2019

I thinking about you baby you
I thinking about you baby you
I thinking about you baby you
Baby you should know

I thinking about you baby you
I thinking about you baby you
I thinking about you baby you
Baby you should know

ท้องฟ้าคืนนี้ช่างว่างเปล่า
Taung fah keun nee chahng wahng bplao
The sky tonight is so empty
ไม่มีหมู่ดาวเช่นคราวก่อน
Mai mee moo dao chen krao gaun
There’s no stars like the times before
ดวงใจมันลอยลับต้องจับมันเอาไว้
Duang jai mun loy lup dtaung jup mun ao wai
My heart is floating away, I must catch it
ใจเจ้าเอย
Jai jao oey
Hey, heart!

มีใครที่คิดถึงเธออยู่
Mee krai tee kit teugn tur yoo
There’s someone who’s thinking of you
เธอเองจะรู้บ้างหรือเปล่า
Tur eng ja roo bahng reu bplao
Will you know?
หวั่นไหวทุกครั้งเหมือนติดอยู่ในภวังค์
Wun wai took krung meuan dtit yoo nai pawung
I’m always anxious, like it’s stuck in my subconscious
ไม่ว่ายิ่งฝืนสักเท่าไร ยิ่งลึกลงเข้าไป
Mai wah ying feun suk tao rai ying leuk long kao bpai
No matter how much I resist, the deeper it goes

(*) โดนเธอสะกดไว้ ไม่มีใครรู้
Dohn tur sagot wai mai mee krai roo
I was hypnotized by you, no one knows
Baby i dream about you
Baby, I dream about you
Oh ต้องมนตร์จนต้องมองตา
Oh dtaung mon jon dtaung maung dtah
Oh, a spell has been cast until I must look in your eyes
ไม่ว่าใครก็ต้องมองมา
Mai wah krai gor dtaung maung mah
No matter who it is, they must look

(**) มันผิดที่คนอย่างเธอที่ฉันเผลอไปสบตา
Mun pit tee kon yahng tur tee chun plur bpai sop dtah
It’s the fault of girls like you whom I carelessly make eye contact with
และเหมือนจะโดนเวทมนตร์สะท้อนมา
Lae meuan ja dohn wet mon sa taun mah
And it’s like a magic spell has been cast on me
เธอทำให้ฉันกระวนกระวาย
Tur tum hai chun grawon grawai
You make me anxious
Oh girl i need you by my side
Oh, girl, I need you by my side
my side
My side

เพราะเธอสะกดใจฉันเอาไว้
Pror tur sagot jai chun ao wai
Because you’ve hypnotized me
ฉันไม่อาจฝืน
Chun mai aht feun
I can’t resist
มันคิดถึงเธอไม่ว่ายามนอนหรือยามตื่น
Mun kit teung tur mai wah yahm naun reu yahm dteun
I think about you, no matter if it’s when I’m asleep or when I’m awake
เธอทำให้ฉันกระวนกระวาย
Tur tum hai chun grawon grawai
You make me anxious
Oh girl i need you by my side
Oh, girl, I need you by my side
my side
My side

I thinking bout you baby you
I thinking bout you baby you
I thinking bout you baby

You should be my lady
You should be my lady
You drive me crazy แทบจะบ้าตาย
You drive me crazy taep ja bah dtai
You drive me crazy, absolutely crazy

ก็ไม่คิดว่าฉันจะมีอาการกับเธอขนาดนี้
Gor mai kit wah chun ja mee ahgahn gup tur kanaht nee
I never thought I’d have this strong of feelings for you
และก็ไม่คิดว่าคนอย่างฉัน
Lae gor mai kit wah kon yahng chun
And I never thought a guy like me
จะเป็นอะไรไม่ว่ากับใคร
Ja bpen arai mai wah gup krai
Would have anything wrong, no matter who got involved
จนมาได้เจอเธอ baby
Jon mah dai jur tur baby
Until I met you
Because of you ทำให้ฉันเก็บไปฝัน
Because of you tum hai chun gep bpai fun
Because of you, you make me keep dreaming
คนเดียวทุกคืน
Kon diao took keun
Alone every night

เหมือนต้องมนตร์สะกดหัวใจ
Meuan dtaung mon sagot hua jai
It’s like a spell hypnotized my heart
ให้ทำเช่นไรก็ไม่อาจฝืน
Hai tum chen rai gor mai aht feun
Whatever you make me do, I can’t resist
ไม่มีทางที่จะลืมได้เลย
Mai mee tahng tee ja leum dai loey
There’s no way to forget

(*,**)

เพราะเธอสะกดใจฉันเอาไว้
Pror tur sagot jai chun ao wai
Because you’ve hypnotized me
ฉันไม่อาจฝืน
Chun mai aht feun
I can’t resist
มันคิดถึงเธอไม่ว่ายามนอนหรือยามตื่น
Mun kit teung tur mai wah yahm naun reu yahm dteun
I think about you, no matter if it’s when I’m asleep or when I’m awake
ยังตราตรึงในใจฉันและติดอยู่อย่างนั้น
Yung dtrah dtreung nai jai chun lae dtit yoo yahng nun
It’s still imprinted on my heart and left like that
ไม่มีวันจะลืม
Mai mee wun ja leum
I’ll never forget

ไม่รู้เลย ว่าต้องทำยังไง เพื่อลบภาพเธอ
Mai roo loey wah dtaung tum yung ngai peua lop pahp tur
I don’t know what I must do to erase your image
ที่ติดอยู่ในใจ ก็ไม่รู้ ก็ไม่รู้
Tee dtit yoo nai jai gor mai roo gor mai roo
That’s stuck in my heart, I don’t know, I don’t know
เพราะว่าเธอ ทำให้เป็นแบบนี้
Pror wah tur tum hai bpen baep nee
Because you made me like this
ทั้งหัวใจ ยังคิดถึงทุกที
Tung hua jai yung kit teung took tee
My entire heart still thinks about you every time

(***) No no เหงาเมื่อไหร่ ก็โทรโทร
No no ngao meua rai gor toh toh
No, no, whenever you’re lonely, call, call
จะไปให้ไวเลย go go
Ja bpai hai wai loey go go
If you’re going to go, go quickly, go, go
พูดจริงนะไม่ได้โม้ โม้
Poot jing na mai dai moh moh
Seriously, I’m not mad, mad

So baby you should know
So, baby, you should know
Oh เหงาเมื่อไหร่ ก็โทรโทร
Oh ngao meua rai gor toh toh
Oh, whenever you’re lonely, call, call
จะไปให้ไวเลย go go
Ja bpai hai wai loey go go
If you’re going to go, go quickly, go, go
พูดจริงนะไม่ได้โม้ โม้
Poot jing na mai dai moh moh
Seriously, I’m not mad, mad

(***)

ไม่มีวันจะลืมเธอ
Mai mee wun ja leum tur
I’ll never forget you

   

Artist : จีทีเค & ปินปิน
Written by : จีทีเค & ปินปิน
Arranged : จีทีเค
Mixed by : เจทีคี
Mastered by : เทเจคี
ขลุ่ย : เติ้ล ขลุ่ยไทย