เล็ก ๆ น้อย ๆ

All posts tagged เล็ก ๆ น้อย ๆ

Title: เล็ก ๆ น้อย ๆ / Lek Lek Noy Noy (Little By Little)
Artist: Maleewan Jimena (มาลีวัลย์ เจมีน่า) and Pun Paibulkiat (ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว)
Album: ปราถนาและอารมณ์ / Bpradtanah Lae Ahrom (Desire and Emotions)
Year: 1991

เรามีกันแค่เพียงสองคน
Rao mee gun kae piang saung kon
We only have each other
อยู่มาจนเราเข้าใจกันดี
Yoo mah jon rao kao jai gun dee
We’ve been together so long, we understand each other well
บางครั้งรักก็ต้องมีเรื่องที่กวนใจ
Bahng krung ruk gor dtaung mee reuang tee guan jai
Sometimes love must have matters that bother the heart

เราก็มีแค่เพียงสองคน
Rao gor mee kae piang saung kon
We only have each other
อยู่ทนจนคนสงสัย ว่าเราทำไมทนไหว
Yoo ton jon kon song sai wah rao tummai ton wai
We’ve been together for so long, people wonder why we put up with it
รักกันได้ไง ทั้งที่ชอบโกรธกัน
Ruk gun dai ngai tung tee chaup groht gun
How can we love each other when we like hating each other?

(*) เล็กเล็กน้อยน้อย เราก็ยอมกันไป
Lek lek noy noy rao gor yaum gun bpai
Little by little, we give in to each other
ความจริงในใจยังโกรธ
Kwahm jing nai jai yung groht
In reality, we’re still angry in our hearts
เล็กเล็กน้อยน้อย เราก็ยอมอภัย
Lek lek noy noy rao gor yaum apai
Little by little, we forgive each other
ใจจริงน่ะกลัวเป็นโสด
Jai jing na glua bpen sohn
To be honest, we’re scared of being single
รักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้
Ruk rao mun kong ja bpen yahng nee
Our love is like this
เพราะมีกันอยู่สองคน
Pror mee gun yoo saung kon
Because we have the two of us

บางทีเธอเองก็ทำเหลือเกิน
Bahng tee tur eng gor tum leua gern
Sometimes you do too much
แต่มันบังเอิญว่าฉันทนได้
Dtae mun bung ern wah chun ton dai
But it just so happens that I can put up with it
บางครั้งฉันก็มากไปก็เป็นบางวัน
Bahng krung chun gor mahk bpai gor bpen bahng wun
Sometimes I too am too much some days

ใจจะยอมอภัยให้เธอ
Jai ja yaum apai hai tur
My heart is willing to forgive you
แต่จะยอมให้เธอเท่านั้น ก็มีเพียงเธอและฉัน
Dtae ja yaum hai tur tao nun gor mee piang tur lae chun
But I’ll only give in to you, there’s only you and me
ที่ยังผูกพันและรักกันอย่างเดิม
Tee yung pook pun lae ruk gun yahng derm
Who are still connected and love each other just the same

(*)

เพราะเข้าใจกันรักและผูกพัน
Pror kao jai gun ruk lae pook pun
Because we understand each other, we love each other and are connected
มีด้วยกันสองคน
Mee duay gun saung kon
We have each other
หนักเบาแค่ไหนพร้อมใจจะทนให้กัน
Nuk bao kae nai praum jai ja ton hai gun
However hard or gentle it will be, we’re ready to endure it together
เรารักกันมานานก็ยังเหมือนเดิม…
Rao ruk gun mah nahn gor yung meuan derm
We’ve loved each other for a long time, and it’s still the same

(*)

รักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้
Ruk rao mun kong ja bpen yahng nee
Our love will be like this
เพราะมีกันอยู่สองคน
Pror mee gun yoo saung kon
Because we have each other

   

คำร้อง : กฤชยศ เลิศประไพ
ทำนอง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์
เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์