เลิก

All posts tagged เลิก

Title: เลิก / Lerk (Stop)
Artist: Sticker (วงสติ๊กเกอร์)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ถ้าคบกันแล้วต่างคนต่างทน
Tah kop gun laeo dtahng kon dtahng ton
If we date and both of us are just enduring it
ต่างคนต่างไม่เข้าใจ
Dtahng kon dtahng mai kao jai
And neither of us understand
ก็ควรจบ ๆ กันไปซะยังดีกว่า
Gor kuan jop jop gun bpai sa yung dee gwah
It’s better if we just end it
เห็นการกระทำเธอไม่เข้าที
Hen gahn gratum tur mai kao tee
It seems like your actions don’t make sense
ถ้าอยู่อย่างนี้ใครจะทนได้
Tah yoo yahng nee krai ja ton dai
Who could endure living like this?
คบไปก็ยิ่งเลวร้าย
Kop bpai gor ying leo rai
As we continue dating, the worse it gets
เอาเป็นว่าเลิกกันได้ม้าย ฉันไม่อยากทน
Ao bpen wah lerk gun dai mai chun mai yahk ton
Can we just break up? I don’t want to endure this

คบกันมามันทำให้เราได้รู้
Kop gun mah mun tum hai rao dai roo
Dating each other has made us realize
ว่าชีวิตคู่ไม่มีอะไรแน่นอน
Wah cheewit koo mai mee arai nae naun
That nothing is for certain in the life of lovers
แรกคบก็หวาน อะไรก็ได้ทั้งนั้น
Raek kop gor wahn arai gor dai tung nun
When we first started dating, everything was sweet
แต่ยิ่งนานวัน เธอนั้นยิ่งดูเปลี่ยนไป
Dtae ying nahn wun tur nun ying doo bplian bpai
But the longer things went on, the more you seemed to have changed

(**) ก็คำพูดเธอบางคำมันแรงมันแทงใจดำ
Gor kum poot tur bahng kum mun raeng mun taeng jai dum
Some words you say are harsh and cruelly stab my heart
มันทำให้รู้ว่ากำลังเธอนอกใจ
Mun tum hai roo wah gumlung tur nauk jai
It makes me realize that you’re cheating on me
ถามตรง ๆ ให้ตอบตรง ๆ ให้บอกตรง ๆ
Tahm dtrong dtrong hai dtaup dtrong dtrong hai bauk dtrong dtrong
I’m asking you straight, answer me straight, tell me straight
ว่าเราควรเลิกกันหม้าย
Wah rao kuan lerk gun mai
Should we break up?

(*)

เจ็บปวดทุกครั้งที่รู้ว่าเธอนั้นนอกใจ
Jep bpuat rook krung tee roo wah tur nun nauk jai
It hurts every time I know you’ve been unfaithful
แกล้งทำไม่รูแกล้งทำไม่เห็นทำเป็นไม่สนใจ
Glaeng tummai roo glaeng tum mai hen tum bpen mai son jai
Why pretend? I know you’re acting like you don’t see, like you don’t care
ก็คิดสักวันเธอนั้นคงต้องจะเปลี่ยนนิสัย
Gor kit suk wun tur nun kong dtaung ja bplian nisai
I thought that one day you’d change your personality
แต่ทีไหนได้ สันดานเจ้าชู้เธอไม่สินลาย
Dtae tee nai dai sun dahn jao choo tur mai sin lai
But wherever you are, your unfaithful nature doesn’t stop
ก็เลิกกันไป (ก็เลิกกันไป) ถ้าคบกันแล้ว
Gor lerk gun bpai (gor lerk gun bpai) tah kop gun laeo
So let’s break up (let’s break up) if we’re dating each other and
ต่างคนต่างทนก็ควรจะจบกันไป
Dtahng kon dtahng ton gor kuan ja jop gun bpai
Both of us are just enduring it, we should end it
จะยื้อจะรั้งไปเพื่ออะไรหมดสิ้นเยื่อใย
Ja yeu ja rung bpai peua arai mot sin yeua yai
Why hold each other back? There’s no relationship left
เธอกับฉันเราคงจบกันแค่นี้
Tur gup chun rao kong jop gun kae nee
We should just end things
พอกันที ฉันไม่อยากทน กับคนอย่างเธอ
Por gun tee chun mai yahk ton gup kon yahng tur
Enough is enough, I don’t want to put up with someone like you

(**,*,*)

คบไปก็ยิ่งเลวร้าย
As we continue dating, the worse it gets
เอาเป็นว่าเลิกกันได้ม้าย ฉันไม่อยากทน
Ao bpen wah lerk gun dai mai chun mai yahk ton
Can we just break up? I don’t want to endure this

   

คำร้อง : ดีโด้ ปรวัฒน์,แบงค์ ฟันทูน, บังโย ทอฟฟี่
คำแร็ฟ: ดีโด้ ปรวัฒน์
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท