เรื่องราวความรักในตำนาน

All posts tagged เรื่องราวความรักในตำนาน

Title: เรื่องราวความรักในตำนาน / Reuang Rao Kwahm Ruk Nai Dtum Nahn (Legendary Love Story)
Artist: Youngohm ft. Gavin.D
Album: Bangkok Legacy
Year: 2020

(*) เพียงแว้บเดียวที่ได้เจอ มันทำให้รู้ว่ารักแรกพบเป็นอย่างไร
Piang waep diao tee dai jur mun tum hai roo wah ruk raek pob bpen yahng rai
In just the moment we met, it made me realize what love at first sight is like
ใจฉันอยากจะได้เธอ มันเก็บไปคิดไปเพ้อไปฝันไปอย่างไกล
Jai chun yahk ja dai tur mun gep bpai kit bpai pur bpai fun bpai yahng glai
My heart wants to get you, it keeps thinking, keeps fantasizing, keeps dreaming much further

(**) ฉันคิดถึงตอนเราแต่งงาน
Chun kit teung dtaun rao dtaeng ngahn
I think about our wedding
ตอนที่ความรักเราเบ่งบาน
Dtaun tee kwahm ruk rao baeng bahn
When our love blossoms
อยู่กันจนผิวเราหย่อนยาน
Yoo gun jon piew rao yaun yahn
Together until our skin sags
อยู่ด้วยกันไปตลอดกาล
Yoo duay gun bpai dtalaut gahn
Together forever
เป็นเรื่องเล่าบอกลูกบอกหลาน
Bpen reuang lao bauk look bauk lahn
It’s a story to tell our children and grandchildren
เรื่องราวความรักในตำนาน
Reuang rao kwahm ruk nai dtum nahn
A legendary love story

เธอโผล่มาจากไหน ฉันก็ไม่รู้
Tur ploh mah jahk nai chun gor mai roo
I don’t know where you popped up from
แต่เธอทำให้ใจฉันมันหวั่นมันไหว
Dtae tur tum hai jai chun mun wun mun wai
But you made my heart tremble
ยุคที่ทุกอย่างมันไว คบคบและเลิกกันไป
Yook tee took yahng mun wai kop kop lae lerk gun bpai
In the era when everything is fast, people date, date, then break up
เธอเหมือนเป็นความหวังสุดท้าย
Tur meuan bpen kwahm wung soot tai
It’s like you’re my last hope

ทั้งเงินทอง ทั้งความดัง ฉันให้เธอได้ทุกสิ่ง
Tung ngern taung tung kwahm dung chun hai tur dai took sing
Both my money and my fame, I can give you everything
ทั้งหัวใจ ทั้งเวลา i’ll give you Anything
Tung hua jai tung welah i’ll give you anything
Both my heart and my time, I’ll give you anything
ฉันจะไป หามาอีก ถ้าเธอหน่ะยังคิดว่าไม่พอ
Chun ja bpai hah mah eek tah tur na yung kit wah mai por
I’ll go and search for more if you still think it’s not enough
มีเท่าไหร่ ให้เธอหมด I’ll give you all of me
Mee tao rai hai tur mot I’ll give you all of me
However much I have, I’ll give you it all, I’ll give you all of me
all of me, เธอรู้รึเปล่า มีคนคลั่งใคล้เธอ
All of me tur roo reu bplao mee kon klung klai tur
All of me, do you know you have someone infatuated with you?

(*,**)

เคยเป็น playboy, but now i’m not
Koey bpen playboy but now I’m not
I used to be a playboy, but now I”m not
อาจเป็นเพราะเจอคนที่ดีต่อใจ
Aht bpen pror jur kon tee dee dtor jai
It might be because I met someone good for my heart
เคยเป็นคนแย่ แต่เปลี่ยนไปเพราะฉันแคร์
Koey bpen kon yae dtae bplian bpai pror chun care
I used to be a bad guy, but I changed because I care
บอกเลยว่ารักแท้ my darling
Bauk loey wah ruk tae my darling
I’m telling you, it’s true love, my darling
focused on your body and mine
Focused on your body and mine
รักเธอสุด my partner in crime
Ruk tur soot my partner in crime
I love you the most, my partner in crime
รักที่ไม่มีวันสุดท้าย
Ruk tee mai mee wun soot tai
A love that will never end
รักที่ไม่มีวันตาย no lie
Ruk tee mai mee wun dtai no lie
A love that will never die, no lie
เธอคือรักนิรันดร์
Tur keu ruk nirun
You’re an eternal love
เธอคือความรักที่ฉันตามหามานาน
Tur keu kwahm ruk tee chun dtahm hah mah nahn
You’re the love I’ve searched so long for

(*,**)

   

PRODUCER : GAMER VADER
LYRICS & MELODIES : YOUNGOHM, GAVIN.D
MIX : PITCHAYAPAT MANEERAT
MASTER : PITCHAYAPAT MANEERAT