เรามาอย่างสันติ

All posts tagged เรามาอย่างสันติ

Title: เรามาอย่างสันติ / Rao Mah Yahng Sundti (We Come in Peace)
Artist: Slot Machine
Album: [Single]
Year: 2019

เริ่มต้นถึงจุดจบ, พบก็เพื่อจาก
Rerm dton teung joot jop pob gor peua jahk
From beginning to end, we meet to separate
รักหรือเกลียด สุดท้ายคืออากาศ
Ruk reu gliet soot tai keu ahgaht
Love or hate, in the end, it’s the air
รับรู้ทุกสิ่ง ด้วยจินตนาการ
Rup roo took sing duay jindtanahgahn
Acknowledging everything with imagination
ด้วยจิตจักรวาล
Duay jit jukkrawahn
With the mind of the universe

มีความจริงในทุกสิ่ง
Mee kwahm jing nai took sing
There’s truth in everything
ที่คอยให้คนค้นหาคำตอบ
Tee koy hai kon kon hah kum dtaup
That makes people search for an answer
แต่มีคำคมของคนลวงหลอก
Dtae mee kum kom kaung kon luang lauk
But there’s clever words of deceptive people
ให้หลงจนต้องคอยและเฝ้ารอ
Hai long jon dtaung koy lae fao ror
Causing us to get lost until we must wait and wait

เราจึงเดินทางผ่านมาจาก
Rao jeung dern tahng pahn mah jahk
We have journeyed from
จักรวาลที่แสนไกลห่าง
Jukkrawahn tee saen glai hahng
A distant galaxy
เราค้นพบว่า “ชีวิตช่างสั้น”
Rao kon pob wah cheewit chahng sun
We’re searching for “a very short life”
ทุกข์ทนทั้งคืนและวัน
Took ton tung keun lae wun
Suffering both day and night
ช่างไร้ทิศทาง
Chahng rai tit tahng
Without any direction

(*) เริ่มต้นถึงจุดจบ, เมื่อพบก็เพื่อจาก
Rerm dton teung joot job meua pob gor peua jahk
From beginning to end, when we meet, it’s to separate
จะรักหรือเกลียด สุดท้ายคืออากาศ
Ruk reu gliet soot tai keu ahgaht
Love or hate, in the end, it’s the air
รับรู้ทุกสิ่ง ด้วยจินตนาการ
Rup roo took sing duay jindtanahgahn
Acknowledging everything with imagination
ชีวิตหนึ่งคือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน
Cheewit neung keu proon gnee kaung meua wahn
One life is the tomorrow of yesterday
เริ่มต้นถึงจุดจบ
Rerm dton teung joot jop
From beginning to end
เริ่มต้นถึงจุดจบ
Rerm dton teung joot jop
From beginning to end

เมื่อมองไปยังอดีตยิ่งย้ำให้มองที่หัวใจ
Meua maung bpai yung adeet ying yum hai maung tee hua jai
When we look at the past, the more it stresses that we look at our hearts
อันคนเราเป็นไป
Un kon rao bpen bpai
The existence of us humans
อยู่ที่ใจตนเอง ที่เป็นคนกำหนด
Yoo tee jai dton eng tee bpen kon gumnot
Is in our own hearts, it’s humans who determine it

(*)

   

Lyrics: Karinyawat Durongjirakan
Music: Atirath Pintong, Janevit Chanpanyawong, Atichon Pintong, Krittithee Sangdee
Arranged by: Slot Machine, Justin Stanley, Keith Megna
Producer: Justin Stanley