เยฮี้เย

All posts tagged เยฮี้เย

Title: เยฮี้เย (Yeah-Ee-Yeah)
Artist: Aof Dokfah (อ๊อฟ ดอกฟ้า – R-Siam)
Album: [Single]
Year: 2019

แค่อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริงก็ไม่ยอมให้หมากิน ให้มันเย อีเย เย
Kae yahk hai roo wah tah poo ying mai ruk jing gor mai yaum hai mah gin hai mun yeah ee yeah yeah
I just want to let you know that if a woman didn’t really love someone, she’d refuse to let the dog come and eat, let him yeah-ee-yeah

ที่ให้ไม่ใช่ว่าง่าย แต่ที่ให้หน่ะเพราะใจมันรัก
Tee hai mai chai wah ngai dtae tee hai na pror jai mun ruk
I gave myself to you not because I’m easy, but because my heart loves you
แต่เธอมาทำฉันอกหัก ทำฉันเสียหลักแล้วบอกใครว่าฉันง่าย
Dtae tur mah tum chun auk huk tum chun sia luk laeo bauk krai wah chun ngai
But you broke my heart, you ruined my reputation and told everyone that I was a sl*t
หัวใจไม่ใช่ของเล่น ที่เล่นจนเบื่อล่ะก็โยนทิ้งไป
Hua jai mai chai kaung len tee len jon beua la go yohn ting bpai
The heart isn’t a toy that you can play with until you’re bored, then throw it away
เป็นแฟนไม่ได้เป็นควาย ก็ฉันกินข้าว ไม่ได้กินหญ้า
Bpen faen mai dai bpen kwai gor chun gin kao mai dai gin yah
I’m your girlfriend, not a buffalo, I eat rice, I don’t eat grass

ได้แล้วก็ขอเลิก บอกว่าเราไม่เข้ากัน
Dai laeo gor kor lerk baukw ah rao mai kao gun
You got me, then asked to break up, telling me that we aren’t compatible
แต่ความจริงแค่หลอกฟันก็แหลงมา
Dtae kwahm jing kae lauk fun gor laeng mah
But in reality, you were just deceiving me
ถึงเจ็บก็ยอมจบ ไม่อยากคบคนเย็นชา
Teung jep gor yaum jop mai yahk kop kon yen chah
Even though it hurts, I let it end, I don’t want to date someone indifferent
แต่ความรักมันบังตา เลยเห็นหมาเป็นเจ้าชาย
Dtae wkahm ruk mun bung dtah loey hen mah bepn jao chai
But love is blinding, so I saw a dog as a prince

(*) แค่อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริงก็ไม่ยอมให้หมากิน ให้มันเย อีเย อีเย
Kae yahk hai roo wah tah poo ying mai ruk jing gor mai yaum hai mah gin hai mun yeah ee yeah yeah
I just want to let you know that if a woman didn’t really love someone, she’d refuse to let the dog come and eat, let him “yeah-ee-yeah”
ถ้ามันรู้ว่ารักแล้วจะถูกเท ก็ไม่เย อีเย อี้เย เปย์ให้แล้วต้องเสียใจ
Tah mun roo wah ruk laeo ja took tay gor mai yeah ee yeah ee yeah bpay hai laeo dtaung sia jai
If I knew that loving you would get me dumped, I wouldn’t have “yeah-ee-yeah-ee-yeahed”, I’ve paid the price and must be sad
ต่อจากนี้ พอกันทีไปให้บาย ไปรักกันให้สาใจ กับควายตัวใหม่ของเธอ
Dtor jahk nee por gun tee bpai hai bai bpai ruk gun hai sah jai gup kwai dtua mai kaung tur
From now on, I’ve had enough, bye-bye, go and satisfy yourself loving your new buffalo

คนอย่างเธอก็หวังได้แล้วจาก มาหลอกให้รักแล้วทิ้งฉันให้อยาก
Kon yahng tur gor wung dai laeo jahk mah lauk hai ruk laeo ting chun hai yahk
Guys like you hope to get it and then leave, you came and tricked me into loving you, then abandoned me when I wanted more
หากจะไปก็ไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องมาสนใจ
Hahk ja bpai gor mai dtaung lumbahk mai dtaung mah son jai
If you want to go, then there’s no need to be troublesome about it, there’s no need to care

(*)

   

คำร้อง-ทำนอง: ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท