เมื่อเธอไป

All posts tagged เมื่อเธอไป

Title: เมื่อเธอไป / Meua Tur Bpai (When You Go)
Artist: Rubber Duck
Album: Showroom Vol. 3
Year: 2017

ไม่เคย คิดว่าจะเร็วขนาดนี้
Mai koey kit wah ja rew kanaht nee
I didn’t think it would be this soon
ที่รักเรา หมดเวลาที่มี
Tee ruk rao mot welah tee mee
That our love would run out of time
เหลือเพียง หยดน้ำตาที่ตรงนี้
Leua piang yot num dtah tee dtrong nee
All that’s left are teardrops right here
ไม่มี ไม่มีเธอจากนี้ ไม่มี
Mai mee mai mee tur jahk nee mai mee
I don’t have you, I don’t have you from no on, I don’t have you

(*) พยายามจะไม่ร้องไห้ ต้องเดินต่อไป
Payayahm ja mai raung hai dtaung dern dtor bpai
I try not to cry, I must keep moving on
ทั้ง ทั้ง ที่ในหัวใจ มันไม่ไหว
Tung tung tee nai hua jai mun mai wai
Even though, in my heart, I can’t

(**) คนที่คิดถึงเธออยู่ตรงนี้
Kon tee kit teung tur yoo dtrong nee
The person missing you is right here
กับชีวิตที่ไม่มีเธออยู่ข้าง ๆ
Gup cheewit tee mai mee tur yoo kahng kahng
With a life that doesn’t have you beside me
กับความเหงาที่มองไม่เห็นปลายทาง
Gup kwahm ngao tee maung mai hen bplai tahng
With a loneliness that can’t see my destination
เธออยู่ไหน อยู่ที่ใด
Tur yoo nai yoo tee dai
Where are you? Where are you at?
โปรดเข้าใจ ขอให้เธอกลับมา
Bproht kao jai kor hai tur glup mah
Please understand, I want you to come back

รู้ไหม มันอ้างว้างแค่ไหน ทั้งหัวใจ
Roo mai mun ahng wahng kae nai tung hua jai
Do you know how empty my entire heart is?
มันปวดร้าวแค่ไหนที่ข้างใน
Mun bpuat rao kae nai tee kahng nai
Or how much it hurts inside?

(*,**)

ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่
Mai wah ja nahn tao rai
No matter how long it’ll be
เธอจะไม่มีทาง ลบเลือนไปจากใจ คนคนนี้
Tur ja mai mee tahng lop leuan bpai jahk jai kon kon nee
There’s no way to erase you from my heart

(**,**)

   

คำร้อง : ภาณุวัฒน์ ภูมิผล
ทำนอง : ภกร ชนะจรัญวิทย์
เรียบเรียง : Rubber Duck, Neon Team

   
With a name as cute and quirky as Rubber Duck, I was expecting their debut song to be equally as quirky and unique, not some somber, slow song with your everyday “I miss you, come back, I’m sad” sung by a heavy, dragging voice. Perhaps appealing for some more into such style of music, but I’m personally not impressed.