เพื่อน…ใหม่

All posts tagged เพื่อน…ใหม่

Title: เพื่อน…ใหม่ / Peuan Mai (New Friend)
Artist: Utter Kamikaze
Album: [Single]
Year: 2020

กำลังจะถึงขั้นคบ ถ้าเขาไม่พบกับเธอ
Gumlung ja teung kun kop tah kao mai pob gup tur
We were about to start dating if he didn’t meet you
จากมีแค่ฉันเสมอ วันนึงเธอเริ่มเปลี่ยนไป
Jahk mee kae chun samur wun neung tur rerm bplian bpai
From always having only me, one day you started to change
ช่วงแรกแรกแค่รู้สึกแปลกแปลก ดูเธอห่างเหินกัน
Chuang raek raek kae roo seuk bplaek bplaek doo tur hahng hern gun
At first it just felt strange, seeing you distance yourself from me
แล้วเมื่อเห็นเธอและเขามองตากัน…เลยทำใจ
Laeo meua hen tur lae kao maung dtah gun loey tum jai
Then when I saw you and him looking into each other eyes, I came to terms with it

ตั้งแต่วันที่เธอได้เจอเขา จากวันนั้นฉันต้องคุยแค่กับความเหงา
Dtung dtae wun tee tur dai jur kao jahk wun nun chun dtaung kooey kae gup kwahm ngao
Since the day you met him, from that day on, I can only talk with my loneliness
สิ่งที่คิด เรื่องที่ฝัน มันก็สูญเปล่า ฉันต้องวนกลับไปเป็นเพื่อนใหม่
Sing tee kit reuang tee fun mun gor soon bplao chun dtaung won glup bpai bpen peuan mai
The things I thought, the things I dreamed about disappeared, I must circle back to being a new friend

เจอเธอกับเขาที่ไหน ฉันคล้ายว่าเป็นส่วนเกิน
Jur tur gup kao tee nai chun klai wah bpen suan gern
Wherever I meet you and him, I become the third wheel
คุยกันก็ยิ่งขัดเขิน กลายเป็นคนที่ห่างไกล
Kooey gun gor ying kut kern glai bpen kon tee hahng glai
Talking to you is getting more and more awkward, you’ve become a distant person
ช่วงแรกแรกก็คิดว่าดูไป มันคงจะไม่นาน
Chuang raek raek gor kit wah doo bpai mun kong ja mai nahn
At first I thought you’d get over it quickly
แล้วเมื่อเห็นเธอและเขาจูงมือกัน…เลยทำใจ
Laeo meua hen tur lae kao joong meu gun loey tum jai
Now when I see you and him holding hands, I’ve come to terms with it

(*) ตั้งแต่วันที่เธอได้เจอเขา จากวันนั้นฉันต้องคุยแค่กับความเหงา
Dtung dtae wun tee tur dai jur kao jahk wun nun chun dtaung kooey kae gup kwahm ngao
Since the day you met him, from that day on, I can only talk with my loneliness
สิ่งที่คิด เรื่องที่ฝัน มันก็สูญเปล่า ฉันต้องวนกลับไปเป็นเพื่อนใหม่
Sing tee kit reuang tee fun mun gor soon bplao chun dtaung won glup bpai bpen peuan mai
The things I thought, the things I dreamed about disappeared, I must circle back to being a new friend
เกือบจะได้เป็นคนที่เธอรัก พอมีเขาคำว่าเรามันต้องหยุดพัก
Geuap ja dai bpen kon tee tur ruk por mee kao kum wah rao mun dtaung yoot puk
I was nearly able to be the guy you loved, but as soon as you got him, we had to take a break
จากวันนี้ฉันคงเหลือแค่คนรู้จัก แล้วต้องวนกลับไปเป็นเพื่อนใหม่
Jahk wun nee chun kong leua kae kon roo juk laeo dtaung wok glup bpai bpen peuan mai
From now on, I’m just left with an acquaintance, and I must circle back to being a new friend

ตั้งแต่วันที่เขาเดินเข้ามา เธอเริ่มจะหายหน้าหายตา
Dtung dtae wun tee kao dern kao mah tur rerm ja hai nah hai dtah
Since the day he showed up, you started to disappear
โทรไป ไลน์ไป DM FaceTime เธอไม่เคยตอบเลยซักข้อความ
Toh bpai line bpai dm face time tur mai koey dtaup loey suk kor kwahm
I called, I messaged you on Line, DM, Facetime, but you never answered a single message
Did you just ghost me baby
Did you just ghost me, baby?
Spinning my head till I’m going crazy
Spinning my head till I’m going crazy
May be you Know, may be you don’t
Maybe you know, maybe you don’t
but I’m fading away like Kobe
But I’m fading away like Kobe
ต้องกลับไปอยู่ใน FriendZone กลายเป็นบุคคล Unknown
Dtaung glup bpai yoo nai friend zone glai bpen book kon unknown
I must return to being in the friend zone, I’ve become an unknown person
ไม่อยากจะทนให้ค้างคา Cuz I know we can go only this far
Mai yahk ja ton hai kahng kah cause I know we can go only this far
I don’t want to put up with being in limbo, cause I know we can only go this far
Even though I want You, even though I need You
Even though I want you, even though I need you
But nothing I can do
There’s nothing I can do

(*)

[Chinese rap]

   

Produced by : Anucha Artchanawat
Written by : Sutthiphong Sombatjinda
Chinese Lyrics by : Anya Zhong (鍾敏俐)
Rap Lyrics by : Utter
Composed & Arranged by : Anucha Artchanawat
Mixed Down : Anucha Artchanawat
Mastered by : Somyot Chainwong

   

Kamikaze suddenly returns out of nowhere with a new generation of singers~ I guess Chinese is the new Korean these days? So many artists are coming out with songs with Chinese verses these days, and all my friends have abandoned Kdramas for Chinese soaps instead haha. Well, my Chinese isn’t what it used to be since I moved to Korea, and I can’t read it written in Thai at all, so if anyone wants to take a crack at translating the Chinese rap, or at least write it in hanzi for me that I could translate from, I’d be grateful~ 🙂
Otherwise this isn’t a bad song, I don’t hate it haha