เพื่อนในจินตนาการ

All posts tagged เพื่อนในจินตนาการ

Title: เพื่อนในจินตนาการ / Peuan Nai Jindtanahgahn (Imaginary Friend)
Artist: Sunrise, Moon Bright
Album: [Single]
Year: 2018

อยู่ในเมือง
Yoo nai meuang
In the city
ไม่ทุกข์ร้อน
Mai took raun
I’m not suffering
ก็ยังดี
Gor yung dee
It’s still nice
มีที่นอน
Mee tee naun
To have a place to sleep

กับตัวเอง
Gup dtua eng
With myself
กับความเหงา
Gup kwahm ngao
With my loneliness
มีเพียงเรา
Mee piang rao
There’s only us
ในจินตนาการ
Nai jindtanahgahn
In my imagination

(*) จะเฝ้าคอยดูแลกันและกัน
Ja fao koy doo lae gun lae gun
We’ll take care of each other
ไม่ต้องระวังหน้าหลัง
Mai dtaung rawung nah lung
We don’t have to watch our backs
จะเฝ้าคอยดูแลเธอและฉัน
Ja fao koy doo lae tur lae chun
You and I will look out for each other
ไม่ต้องระวังหน้าหลัง
Mai dtaung rawung nah lung
We don’t have to watch our backs

อ่อนแรงเหนื่อยล้า
Aun raeng neuay lah
Weak and exhausted
อยู่เป็นเพื่อนทุกเวลา
Yoo bpen peuan took welah
You’re here as my friend all the time
และเมื่อวันที่ฉันมานั่งเจ็บช้ำ สับสนและโรยรา
Lae meua wun tee chun mah nung jep chum sup son lae roy rah
And when I sit in pain, confused and wilting
ยังมีเพื่อนในจินตนาการ
Yung mee peuan nai jindtanahgahn
I still have my imaginary friend

(*)

   

LYRICS BY : นเรศ วิโรจน์ธนะชัย
MUSIC BY : Sunrise , Moon Bright
ARRANGED BY : Sunrise , Moon Bright
MIXED AND MASTERED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

For such cerebral lyrics, I was expecting more exciting visuals for a music video than just heavily grainy, blurry, black and white footage of the band. Honestly not too impressed with the sound nor the music video for this release. I guess I’ll see what else they have to offer before passing my judgement on the group~