เพื่อนที่ทำงาน

All posts tagged เพื่อนที่ทำงาน

Title: เพื่อนที่ทำงาน / Peuan Tee Tum Ngahn (Co-Worker)
Artist: Pae Arak ft. Timethai
Album: [Single]
Year: 2020

สงสัยตั้งแต่มีข้อความ
Song sai dtung dtae mee kor kwahm
I’ve been suspicious since you got a message
เธอแย้งด้วยน้ำเสียงรำคาญ
Tur yaeng duay num siang rumkahn
You countered with an annoyed tone of voice
ด่าฉันว่าหึงทำไม เขาไม่ใช่ใครที่ไหน
Dah chun wah heung tummai kao mai chai krai tee nai
You cursed at me and asked why I was jealous, that he wasn’t anyone
แค่เพื่อนที่ทำงาน
Kae peuan tee tum ngahn
Just a co-worker

ที่คุยก็เพราะต้องคุยเรื่องงาน
Tee kooey gor pror dtaung kooey reuang ngahn
He’s contacting you because you have to talk about work
แต่เธอก็หายไปนานสองนาน
Dtae tur gor hai bpai nahn saung nahn
But you disappear for a long time
ที่ได้ยินคือเสียงหัวเราะที่จริงใจ
Tee dai yin keu siang hua ror tee jing jai
What I hear is sincere laughter
เป็นใครก็ทนไม่ไหว มันสงสัย
Bpen krai gor ton mai wai mun song sai
Who is it? I can’t take it, it’s suspicious

แค่อยากรู้ ว่าเธอนะมีใช่ไหม
Kae yahk roo wah tur na mee chai mai
I just want to know that you have someone else, right?
ที่เธอบอกว่าไม่ใช่ แล้วเธอก็ไล่ฉันไป
Tee tur bauk wah mai chai laeo tur gor lai chun bpai
When you tell me it’s not like that, then chase me away
แค่อยากถามว่ามันคือเขาใช่ไหม
Kae yahk tahm wah mun keu kao chai mai
I just want to ask, it’s him, right?
ที่บอกไม่มีอะไร ที่บอกว่าไม่ใช่ใคร
Tee bauk mai mee arai tee bauk wah mai chai krai
When you tell me that it’s nothing, when you tell me that he’s no one
เขาเป็นแค่เพื่อนที่ทำงาน
Kao bpen kae peuan tee tum ngahn
That he’s just a co-worker

เธอบอกว่าเธอรักกัน แต่ตอนนี้ขอตัวไปปาร์ตี้
Tur bauk wah tur ruk gun dtae dtaun nee kor dtua bpai party
You tell me you love me, but now you’re asking to go to a party
กับคนที่บริษัท เขาเลี้ยงต้อนรับประจำเดือนนี้
Gup kon tee borisut kao liang dtaun rup bprajum deuan nee
With someone from the office, he’s holding a general welcome party this month
ไม่ต้องไปรับ เดี๋ยวเพื่อนมาส่ง คนนี้นายรู้จักดี
Mai dtaung bpai rup diao peuan mah song kon nee nai roo juk dee
I don’t have to pick you up, a friend will take you home, it’s someone you know well
ก็คนที่เมื่อวาน เขาชวนเธอคุยงานถึงตอนตี 4
Gor kon tee meua wahn kao chuan tur kooey ngahn teung dtaun dtee see
But the guy from yesterday had you “talking about work” until 4am

ดึกแล้วเธอยังไม่กลับ โทรไปไม่รับ ลงดูหน้าคอนโด
Deuk laeo tur yung mai glup toh bpai mai rup long doo nah condo
It’s late, you still haven’t returned, I call but you don’t answer, I go down and look in front of the condo
เธออยู่ในรถที่เขาขับ ทำเหมือนใน p*rnhub ฉันร้องโอ้โห
Tur yoo nai rot tee kao kup tum meuan nai p*rnhub chun raung oh hoh
You’re in the car that he drives, acting like you’re on P*rnhub, I cry, oh ho!
ยืนชมอยู่สักพัก ฉันหันหลังกลับ เกือบร้องไห้โฮ
Yeun chom yoo suk puk chun hun lung glup geuap raun hai hoh
I stand and admire you for a moment, then turn and go back, nearly crying
รู้แล้วทำไมเธอเปลี่ยนไป ไม่รับฉันเลยสักเบอร์โทร
Roo laeo tummai tur bplian bpai mai rup chun loey suk bur toh
Now I know why you’ve changed, why you don’t answer my calls

(*) ก็รู้ ว่าเธอนะมีใช่ไหม
Gor roo wah tur na mee chai mai
I know you have someone else, right?
ที่เธอบอกว่าไม่ใช่ แล้วเธอก็ไล่ฉันไป
Tee tur bauk wah mai chai laeo tur gor lai chun bpai
When you tell me it’s not like that, then chase me away
แค่อยากถามว่ามันคือเขาใช่ไหม
Kae yahk tahm wah mun keu kao chai mai
I just want to ask that it’s him, isn’t it?
ที่บอกไม่มีอะไร ที่บอกว่าไม่ใช่ใคร
Tee bauk mai mee arai tee bauk wah mai chai krai
When you tell me that it’s nothing, when you tell me that he’s no one
เขาเป็นแค่เพื่อนที่ทำงาน
Kao bpen kae peuan tee tum ngahn
That he’s just a co-worker

ไม่อยากจะถามบ่อย ๆ
Mai yahk ja tahm boy boy
I don’t want to keep asking
เพราะฉันก็รู้ว่ามันน่ารำคาญ
Pror chun gor roo wah mun nah rum kahn
Because I know it’s annoying
แต่คงต้องถามหน่อยเพราะ
Dtae kong dtaung tahm noy pror
But I must ask because
เพราะอยากจะรู้ เธอไปไหนเมื่อวาน
Pror yahk ja roo tur bpai nai meua wahn
Because I want to know where you went yesterday
เธอบอกว่างานยุ่ง เธอบอกกูไม่ต้องซีเรียส
Tur bauk wah ngahn yoong tur bauk goo mai dtaung serious
You told me you were busy with work, you told me there was no need to be so serious
เธอบอกว่าไปกันเพียบ นะไม่ต้องเครียด​ ไปกับเพื่อนที่ทำงาน
Tur bauk wah bpai gun piap na mai dtaung kriat bpai gup peuan tee tum ngahn
You told me that you went with many people, that there’s no need to be so serious, you went with a coworker
ก็อยากจะเชื่อนะ แต่เผอิญว่ากูได้เห็นกับตา
Gor yahk ja cheua na dtae pa ern wah goo dai hen gup dtah
I want to believe you, but the thing is, I saw you with my own eyes
ท่าทีของเธอกับเขามันบอกได้เลยว่า go to far
Tah tee kaung tur gup kao mun bauk dai loey wah go too far
Your mannerisms with him tell me that you’ve gone too far
เพื่อนจริงๆ น่ะเขาไม่เอากัน
Peuan jing jing na kao mai ao gun
You’re really friends? He’s not into you like that?
ทำไมไม่รอกูทิ้งแล้วค่อยไปเอามัน
Tummai mai ror goo ting laeo koy bpai ao mun
Why didn’t you wait to dump me before going for him?
โชคดีอย่างน้อยกูมาก่อน ถึงแม้จะโง่มาตลอด
Chohk dee yahng noy goo mah gaun teung mae ja ngoh mah dtalaut
I’m lucky I at least was first, even though I was always stupid
แค่อยากจะรู้ว่าทำไม ไอ้เหี้ยนั้นได้เธอไปกอด
Kae yahk ja roo wah tummai ai hia nun dai tur bpai gaut
I just want to know why that b*st*rd got you to hug
บอกเหล้าน่ะไม่ต้องริน ให้แม่งมากินที่ใต้ศอกดิ
Bauk lao na mai dtaung rin hai maeng mah gin tee dtai sauk di
I’m telling you don’t skimp on that alcohol, I’m so f*ck*ng inferior
วันไหนเจอ ก็ช่วยไปบอกที
Wun nai jur gor chuay bpai bauk tee
If we ever meet, please tell me
โอเคเธอเชิญไปอยู่กับเพื่อนเธอดีกว่า
Okay tur chern bpai yoo gup peuan tur dee gwah
Okay, you’re welcome to go be with your “friend”
แต่ครั้งนี้เธอไม่ต้องเดินกลับมา ไม่มีอีกแล้วคำว่าเรา
Dtae krung nee tur mai dtaung dern glup mah mai mee eek laeo kum wah rao
But this time, there’s no need to come back, there’s no more “us”

(*)

เขาเป็นแค่เพื่อนที่ทำงาน
Kao bpen kae peuan tee tum ngahn
He’s just a coworker
เขาเป็นแค่เพื่อนที่ทำงาน
Kao bpen kae peuan tee tum ngahn
He’s just a coworker

   

Lyrics and melody : Pae Arak
Music : BIG Panuwat and MACHINA
R&B : Timethai
Mix and mastering : MACHINA
Produce : BIG Panuwat and MACHINA