เพียงเพื่อน

All posts tagged เพียงเพื่อน

Title: เพียงเพื่อน / Piang Peuan (Only Friends)
Artist: Most Patiparn (มอส ปฏิภาณ) and Tata Young (ทาทา ยัง)
Album: Most & Tata
Year: 1997

(*) บอกตัวเองบอกทุกครั้ง
Bauk dtua eng bauk took krung
I tell myself every time
ทุกทุกคราวเวลาฉันเจอเธอ
Took took krao welah chun jur tur
Every time when I see you
ตอกและย้ำอยู่เสมอ
Dtauk lae yum yoo samur
I always repeat
ระหว่างเรานั้นจะเป็นได้แค่ไหน
Rawahng rao nun ja bpen dai kae nai
How much can be between us

ก็แค่เพียงเพื่อนเท่านั้น
Gor kae piang peuan tao nun
We’re only friends
ไม่มีทางจะเป็นมากกว่านี้
Mai mee tahng ja bpen mahk gwah nee
There’s no way we’ll be any more than this

(**) อยากให้เธอรู้สึก อยากให้เธอเข้าใจบางอย่าง
Yahk hai tur roo seuk yahk hai tur kao jai bahng yahng
I want you to feel it, I want you to understand
ที่มันทรมานฉันก็คือความรู้สึก
Tee mun toramahn chun gor keu kwahm roo seuk
That what’s torturing me are my feelings
เก็บมานานแสนนานเหลือเกิน
Gep mah nahn saen nahn leua gern
I’ve kept them in for way too long
ที่เธอคงไม่เคยรู้นั่นคือใจของฉัน
Tee tur kong mai koey roo nun keu jai kaung chun
What you’ve probably never known is that my heart
ให้กับเธอคนนี้คนเดียว
Hai gup tur kon nee kon diao
Is for you alone

(**,**,*)

ก็แค่เพียงเพื่อนเท่านั้น
Gor kae piang peuan tao nun
We’re only friends
ไม่มีทางจะเป็นมากกว่านี้จริงจริง
Mai mee tahng ja bpen mahk gwah nee jing jing
There’s really no way we’ll be any more than this

ทั้งที่ใจยังมีเธอคนนี้คนเดียว
Tung tee jai yung mee tur kon nee kon diao
Even though my heart still has you alone

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข