เพียงเธอ

All posts tagged เพียงเธอ

Title: เพียงเธอ / Piang Tur (Only You)
Artist: Krit 8th Floor ft. Ray
Album: [Single]
Year: 2014

The things I understood are different from what they used to be, it doesn’t seem as beautiful as before
It has become the past, reaching at emptiness
And now, everything
Has disappeared

From where I’m standing, there’s not even a shadow
There’s no one left who cares
It might be me who wanted too much
I refused to listen to anyone else

(*) However much I’ll change from now on
I only hope that it’ll stop the torture

(**) If all I can do is wait, I’ll die a slow death
If I still refuse to understand, there won’t be anyone left
If my life doesn’t have you, I won’t be able to take it
How much longer must I endure being alone?

I keep the fractions of regret, though it’s the same image
Changing with love and emotion
From today, I’m starting over
I realize and understand

(*,**,**)

Title: เพียงเธอ / Piang Tur (Only You)
Artist: August Band
Album: Thank
Year: 2007

อยากจะขอบคุณ ที่รู้ใจเข้าใจ สิ่งดีดีที่ให้มา
Yahk ja kaup koon tee roo jai kao jai sing dee dee tee hai mah
I want to thank you for understanding me and for the good things you’ve given me
อยากจะขอบคุณ ที่สัญญาว่าใจ ไม่มีวันห่างเหิน
Yahk ja kaup koon tee sunyuh wah jai mai mee wun hahng hern
I want to thank you for promising that our hearts will never be far apart

กับคนหนึ่งคน ที่ไร้วันเวลา หมดกำลังจะก้าวเดิน
Gup kon neung kon tee rai wun welah mot gumlung ja gao dern
With one person who was without time and out of strength to carry on
จากคนที่เคย เจ็บเหลือเกินที่ใจ กลับกลายเป็นเบิกบาน
Jahk kon tee koey jep leua gernt ee jai glup glai pen berk bahn
From one person who once hurt so much to becoming happy

(*) ผ่านคืนวันโหดร้าย นานเหมือนชั่วกาล
Pahn keun wun hoht rai nahn meuan chua gahn
Making it through the cruel long and endless nights
กลับมีคนห่วงใยกัน สุขใจทุกวัน มีเธออยู่ข้างกาย
Glup mee kon huang yai gun sook jai took wun mee tur yoo kahng gai
And ending up with someone who cares about me, I’m happy every day that I have you at my side
เริ่มรู้จักความหวานกับรักลึกซึ้งหมดใจ
Rerm roo juk kwahm wahn gup ruk leuk seung mot jai
I’m beginning to know sweetness with the deep love in my heart
เริ่มรู้จักความหมายของคืนวัน
Rerm roo juk kwahm mai kaung keun wun
I’m beginning to know the meaning of the days and nights

แค่คนหนึ่งคนกับหัวใจ ให้เธอ หมดไปเลยที่ฉันมี
Kae kon neung kon gup hua jai hai tur mot pai loey tee chun mee
I’m just one person with a heart for you, I’m out of everything else I have
จะเป็นจะตายจะร้ายดี ไม่แคร์ ไม่เคยจะหวั่นไหว
Ja pen ja dtai ja rai dee mai care mai koey ja wun wai
If I live or die, if things are good or bad, I don’t care, I’ll never be nervous
จะมีแต่เธอที่แสนดี ร่วมทาง ตราบจนวันที่สิ้นใจ
Ja mee dtae tur tee saen dee ruam tahng drahp jon wun tee sin jai
I’ll have only the wonderful you with me until the day I die
หนึ่งวันจะนาน สักเท่าไร ถ้าไกล ห่างเธอไปสักวัน
neun wun ja nahn suk tao rai tah glai hahng tur pai suk wun
However long one day is if I’m far away from you some day

(*)

ให้เธอได้ยิน เสียงจากใจฉัน
Hai tur dai yin siang jahk jai chun
I want you to hear the voice from my heart
ที่จะคอยบอกทุกคืนวัน ว่ารักเธอ
Tee ja koy bauk took keun wun wah ruk tur
I’ll keep telling you every day that I love you

(*)

เสียงใจฉันเอง ร้องเพลงให้เธอ
Siang jai chun eng raung pleng hai tur
The voice of my heart is singing this song for you
ฟังอยู่คือเสียง ดังจากใจ
Fung yoo keu siang dung jahk jai
Listen, it’s the loud voice from my heart
ร้องเพลงที่ใคร ไม่อาจฟังเสียง ใจฉันเอง
Raung pleng tee krai mai aht fung siang jai chun eng
Singing a song that no one might listen to the voice of my heart
ร้องเพลงให้เธอ ฟังอยู่คือเสียง ดังจากใจ
Raung pleng hai tur fung yoo keu siang dung jahk jai
Singing a song for you, listen, it’s the loud voice from my heart
ร้องเพลงที่ฟัง เข้าใจเพียงเรา
Raung pleng tee fung kao jai piang rao
Singing a song for you to hear, understand it’s only us