เพียงฤดู

All posts tagged เพียงฤดู

Title: เพียงฤดู / Piang Reudoo (Just Seasonal)
Artist: T_047
Album: [Single]
Year: 2018

เช้า เช้าวันนี้ฉันมีเธออยู่
Chao chao wun nee chun mee tur yoo
This morning, I have you
ฉันดู ดูรอยยิ้มเมื่อตอนเธอนอน
Chun doo doo roy yim meua dtaun tur naun
I see you smile as you sleep
มีลมหนาว พัดเข้ามาที่ทางหน้าต่าง
Mee lom nao put kao mah tee tahng nah dtahng
The cold wind blows in through the window
บางอย่างก็ทำให้คิด ถึงชีวิตที่มีอยู่
Bahng yahng gor tum hai kit teung cheewit tee mee yoo
Some things make me think about the life I have

(*) โอ้ลมหนาว
Oh lom nao
Oh, cold wind
ฉันรู้ว่าคงต้องมา
Chun roo wah kong dtaung mah
I know you must come
แล้ววันหนึ่งก็ลา
Laeo wun neung gor lah
And one day, you’ll leave
เมื่อลมพัดพา จางหาย
Meua lom put pah jahng hai
When the wind blows away

(**) ไม่ต่างกับเธอ
Mai dtahng gup tur
It’s no different than you
วันนี้เธอเพียงเข้ามา
Wun nee tur piang kao mah
Today you just showed up
แล้วพอถึงเวลา
Laeo por teung welah
And eventually
ความรู้สึกก็จางหาย
Kwahm roo seuk gor jahng hai
The feelings will fade away
กลายเป็นเพียงฤดู
Glai bpen piang reudoo
Becoming just seasonal

ความรู้สึกในวันนี้
Kwahm roo seuk nai wun nee
Are the feelings today
เป็นแค่เพียงฤดูรึเปล่า
Bpen kae piang reudoo reu bplao
Just seasonal?
เธอที่อยู่ตรงนี้
Tur tee yoo dtrong nee
Is you being right here
เป็นแค่เพียงฤดูรึเปล่า
Bpen kae piang reudoo reu bplao
Just seasonal?
ตัวเราในวันนี้
Dtua rao nai wun nee
Are we today
เป็นแค่เพียงฤดูรึเปล่า
Bpen kae piang reudoo reu bplao
Just seasonal?
ใครช่วยบอกฉันที
Krai chuay bauk chun tee
Someone please tell me
ทุกสิ่งในวันนี้
Took sing nai wun nee
Will everything today
จะคงอยู่ไปอีกนานรึเปล่า
Remain for much longer?

(*,*,**)