เพียงจำไว้

All posts tagged เพียงจำไว้

Title: เพียงจำไว้ / Piang Jum Wai (Just Remember)
Artist: Bazoo
Album: Bazoo
Year: 1997

(*) แค่เพียงเธอจำไว้ ว่าฉันยังอยู่
Kae piang tur jum wai wah chun yung yoo
Just remember that I’m still here
อยู่กับเธอเสมอ ตรงนี้ในใจเธอ
Yoo gup tur samur dtrong nee nai jai tur
Here with you always, right here in your heart
อยู่ห่างไกลแค่ไหน รักจะตามไป
Yoo hahng glai kae nai ruk ja dtahm bpai
However far apart we are, love will follow you
อยู่ใกล้ใกล้กัน เพราะฉันรักเธอ
Yoo glai glai gun pror chun ruk tur
We’re near because I love you
ห่วงเธอเหลือเกิน
Huang tur leua gern
And worry about you so much

(**) Hey, my lover! All you gotta to is just remember, let everyone know you’re my lover

เธอกำลังมองดูดาวดวงใด บนฟากฟ้าที่แสนไกล
Tur gumlung maung doo dao duang dai bon fahk fai tee saen glai
When you’re looking up at the stars in the far-away sky
เห็นรักของฉันบ้างไหม ฉันแปะแปะแปะ มันทั่วฟ้าไกล
Hen ruk kaung chun bahng mai chun bpae bpae bpae mun tua fah glai
Do you see my love? I stuck stuck stuck it up all over the sky
วันน่ะที่เราใกลกัน เธออย่าอย่า อย่าคิดว่าฉันไกล
Wun na tee rao glai gun tur yah yah yah kit wah chun glai
When we’re far apart, don’t, don’t, don’t think I’m far off
รักฉันยังตามดูแลเธอ อยู่อยู่กับเธอที่หัวใจ
Ruk chun yung dtahm doo lae tur yoo yoo gup tur tee hua jai
My love still follows and looks after you, staying with you in your heart

(***) เพราะฉันจะรักเธออยู่ และรักมากยิ่งกว่าที่เธอรู้
Pror chun ja ruk tur yoo lae ruk mahk ying gwah tee tur roo
Because I love you and love you so much, more than you know

(*)

เธอจะมีใครบางคน คอยมองมา จากมุมที่แสนไกล
Tur ja mee krai bahng kon koy maung mah jahk moom tee saen glai
You’ll have someone watching from a far-off corner
คอยเป็นกำลังใจในเวลา ที่เธอหาไม่เห็นใคร
Koy bpen gumlung jai nai welah tee tur hah mai hen krai
Being your support when you can’t see anyone else
ตอนทำอะไรคนเดียว เดินคนเดียว อย่าเหงาอย่าท้อใจ
Dtaun tum arai kon diao dern kon diao yah ngao yah tor jai
When you’re doing anything alone or walking alone, don’t be lonely, don’t be discouraged
รักฉันยังตามดูแลเธออยู่ อยู่กับเธอที่หัวใจ
Ruk chun yung dtahm doo lae tur yoo yoo gup tur tee hua jai
My love is following and taking care of you, with you in your heart

(***,*,**)

แค่เพียงเธอจำไว้
Kae piang tur jum wai
Just remember
ทุกครั้งที่สองเราต้องไกล
Took krung tee saung rao dtaung glai
Every time the two of us must be separated
ไม่มีวันไหนที่เธออยู่ไกลฉัน
Mai mee wun nai tee tur yoo glai chun
There’s never a day that you’ll be far from me
จะรักจะรักเธอเรื่อยไป
Ja ruk ja ruk tur reuay bpai
I’ll love, I’ll love you continuously
แค่เพียงเธอจำไว้
Kae piang tur jum wai
Just remember
ส่วนลึกส่วนลึกในหัวใจ
Suan leuk suan leuk nai hua jai
Deep down, deep down in my heart
เธอรู้ใช่ไหมว่ามีแต่เธอ
Tur roo chai mai wah mee dtae tur
You know I have only you, right?
จะรักจะรักเธอทุกวัน
Ja ruk ja ruk tur took wun
I’ll love, I’ll love you every day

(* ,*)

Title: เพียงจำไว้ / Piang Jum Wai (Just Remember)
Artist: Dome Pakorn (โดม)
Album: Dome
Year: 1997

อยากเอารักที่มีอยู่ ติดบนฟ้าให้เรียงราย
Yahk ao ruk tee mee yoo dtit bon fah hai riang rai
I want to take my love and stick it up in the sky to organize it
เผื่อเธอจะได้รู้ว่ามันมากมาย กับใจที่ให้เธอ
Peua tur ja dai roow ah mun mahk mai gup jai tee hai tur
So you can know how much of my heart I’m giving to you

(*) หากวันใดที่ต้องห่าง อย่าไปคิดว่ามันไกล
Hahk wun dai tee dtaung gahn yah bpai kit wah mun glai
If any day we must be separated, don’t think too much
แค่เพียงคิดถึงฉัน รักจะเติมใจ จะทำให้ใกล้กัน
Kae piang kit teung chun ruk ja dterm jai ja tum hai glai gun
Just think of me and love will fill your heart and make us close

(**) เพราะว่าฉันจะรักเธออยู่ และรักมากยิ่งกว่าที่เธอรู้
Pror wah chun ja ruk tur yoo lae ruk mahk ying gwah tee tur roo
Because I love you and love you so much, more than you know

(***) แค่เพียงเธอจำไว้ว่าฉันยังอยู่ อยู่กับเธอเสมอตรงนี้ในใจเธอ
Kae piang tur jumw ai wah chun yung yoo yoo gup tur samur dtrong nee nai jai tur
Just remember that I’m still here, here with you always, right here in your heart
จะห่างไกลแค่ไหนรักจะตามไป อยู่ใกล้ๆกันเพราะฉันรักเธอ ห่วงเธอเหลือเกิน
Ja hahng glai kae nai ruk ja dtahm bpai yoo glai glai gun pror chun ruk tur huang tur leua gern
However far apart we are, love will follow you, we’ll be near because I love you and worry about you so much

(*,**,***)

ใจเพียงต้องการให้เธอนั้นรู้สึก
Jai piang dtaung gahn hai tur nun roo seuk
My heart just wants you to feel
ว่ามีฉัน ในส่วนลึก ของหัวใจ
Wah mee chun nai suan leuk kaung hua jai
That you have me deep down in your heart

(***)