เพิ่งได้รู้

All posts tagged เพิ่งได้รู้

Title: เพิ่งได้รู้ / Perng Dai Roo (I Just Realized)
Artist: Kissboys TH
Album: [Single]
Year: 2019

ทุกๆ ครั้งที่ตื่นมา ทุกๆ วันและเวลา
Took took krung tee dteun mah took took wun lae welah
Every time I wake up, every day, every moment
ก็มีแต่เธอมีแต่เธอ Just a girl just a girl
Gor mee dtae tur mee dtae tur just a girl just a girl
I have only you, I have only you, just a girl, just a girl
และเพิ่งรู้ว่าตอนนี้ ที่พบเจออยู่ทุกนาที
lae perng roo wah dtaun nee tee pob jur yoo took nahtee
And I just realized right now that I see you at every moment
ก็มีแต่เธอมีแต่เธอ Just a girl just a girl
Gor mee dtae tur mee dtae tur just a girl just a girl
I have only you, I have only you, just a girl, just a girl

(*) อยากรู้ที่ฉันพบเธอเจอคนนี้
Yahk roo tee chun pob tur jur kon nee
I want to know, since meeting you
ว่าทำไมทำไม ถึงรู้สึกแบบนี้
Wah tummai tummai teung roo seuk baep nee
Why, why do I feel like this?

(**) หัวใจ เพิ่งได้รู้ว่าหัวใจ
Hua jai perng dai roo wah hua jai
My heart, I’ve just realized my heart
เพิ่งได้รู้ว่าข้างใน ใจดวงนี้
Perng dai roo wah kahng nai jai duang nee
I’ve just realized that inside this heart
เมื่อได้พบเธอ และได้พบเธอ
Meua dai pob tur lae dai pob tur
When I met you, and met you
ทำให้รู้ว่าตอนนี้ I want you
Tum hai roo wah dtaun nee I want you
It made me realize now that I want you
ว่าตอนนี้ I love you
Wah dtaun nee I love you
That I love you right now
รังเกียจไหม ถ้า I love you
Rung giet mai tah I love you
Would you be annoyed if I loved you?
And I love you baby
And I love you, baby

ทั้งๆ ที่พบ ทั้งๆ ที่เจอ
Tung tung tee pob tung tung tee jur
Even though we’ve met, even though I’ve seen you
ก็เจอกับเธอมาตั้งนาน
Gor jur gup tur mah dtung nahn
I’ve been seeing you for a long time
ทั้งๆ ที่พบ ทั้งๆ ที่เจอ
Tung tung tee pob tung tung tee jur
Even though we’ve met, even though I’ve seen you
ก็คุยกับเธออยู่ทุกวัน
Gor kooey gup tur yoo tookwun
I talk to you every day
เพิ่งรู้สึกว่ารักเธอ ทุกวันยังละเมอ
Perng roo seuk wah ruk tur took wun yung lamur
I’ve just felt like I love you, every day I still daydream
ถึงเธอทุกๆ วัน ทุกๆ คืน
Teung tur took took wun took took keun
About you every day, every night
ไม่ว่ายามนอนหรือยามตื่น
Mai wah yahm naun reu yahm dteun
No matter if it’s when I’m asleep or when I’m awake

ก็เธอน่ะน่ารัก จนฉันไม่อาจจะห้ามใจ
Gor tur na naruk jon chun mai aht ja hahm jai
You’re so cute, I can’t stop myself
จะเก็บความจริงในใจเอาไว้
Ja gep kwahm jing nai jai ao wai
I’ll keep the truth in my heart
ก็ยังไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไม
Gor yung mai roo ja gep ao wai tummai
I still don’t know why I’m keeping it in
เอาเถอะ เอาหน่อย ถึงจะโดนต่อย
Ao tur ao noy teung ja dohn dtoy
Take me, take me, even if I’ll get hit
ก็ดีกว่าเจอกับเธอ แล้วเธอไม่รู้ว่า I love you
Gor dee gwah jur gup tur laeo tur mai roo wah I love you
It’s better than seeing you and you not knowing that I love you

(*,**,**,**)

   

ทำนอง/เนื้อร้อง : กิตติพัฒน์ จำปา