เพิ่งเข้าใจ

All posts tagged เพิ่งเข้าใจ

Title: เพิ่งเข้าใจ / Perng Kao Jai (I’ve Just Understood)
Artist: J Jetrin (เจตริน วรรธนะสิน)
Album: 108-1009
Year: 1993

ไม่คิดเลยสักครั้ง จะรักใครก็ยังไม่เคย ปล่อยวันให้ล่วงเลยทำตัว อย่างที่พอใจ
Mai kit loey suk krung ja ruk krai gor yung mai koey bploy wun hai luang loey tum dtua yahng tee por jai
I never once thought I’d love anyone, I still had never, I’d let the days pass by, behaving however I wanted
ไม่รู้ในเหตุผล เมื่อเห็นคนที่รักใคร ต้องเปลี่ยนชีวิตไป ดูไปมันไม่คุ้นเคย
Mai roo nai het pon meua hen kon tee ruk krai dtaung bplian cheewit bpai doo bpai mun mai koon koey
I didn’t know the reason, when I saw people in love having to change their lives, it seemed unfamiliar

(*) (ได้รู้ในบัดนี้/แต่แล้วมาบัดนี้)ในวันที่ได้พบเธอ กลับได้พบเจอความจริงจึงได้เข้าใจ
(Dai roo nai but nee / dtae lawo nah but nee) nai wun tee dai pob tur glup dai pob jur kwahm jing jeung dai kao jai
(I realized now / but now) when I met you, I ended up finding the truth, so I could understand
ว่าทำไมคนจึงต้องยอม เปลี่ยนตัวเองไปเมื่อรักใคร เพื่อขอให้ในใจ มีคนที่ได้รักจริง
Wah tummai kon jeung dtaung yaum bplian dtua eng bpai meua ruk krai peua kor hai nai jai mee kon tee dai ruk jing
Why people must give in and change themselves when they love someone, so they can have someone in their heart who really loves them

(**) เพิ่งเข้าใจนะ เพิ่งเข้าใจ วันนี้เพิ่งเข้าใจ ว่ารักนั้นทำให้ใจอิ่มเอม
Perng kao jai na perng kao jai wun nee perng kao jai wah ruk nun tum hai jai im em
I’ve just understood, I’ve just understood, today I’ve just understood that that love fills our hearts
เพิ่งเข้าใจนะ เพิ่งเข้าใจ วันนี้เพิ่งเข้าใจ เมื่อฉันได้เจอเธอ คือคำตอบและความหมาย
Perng kao jai na perng kao jai wun nee perng kao jai meua chund ai jur tur keu kum dtaup lae kwahm mai
I’ve just understood, I’ve just understood, today I’ve just understood when I met you, you’re the answer and the meaning

(ขอบคุณที่เธอทำให้ทุกๆวันมีความสุข ขอบคุณที่ทำให้ฉันพบกับวันใหม่
(Kaup koon tee tur tum hai took took wun mee kwahm sook kaup koon tee tum hai chun pob gup wun mai
Thank you for making every day happy, thank you for making me find a new day
และขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง)
Lae kaup koon sumrup took took sing took took yahng)
And thank you for everything)

ได้พบความอ่อนไหว สดใสเกินกว่าเคยได้เจอ จากวันที่พบเธอ ฉันเหมือนมองเห็นโลกใหม่
Dai pob kwahm aun wai sot sai gern gwah koey dai jur jahk wun tee pob tur chun meuan maung hen lohk mai
I’ve found my weakness, it’s brighter than I’ve ever faced, sicne the day I met you, it’s like I’m looking at a new world
หากรักเป็นอย่างนี้ จะขอยอมทุ่มเทหัวใจเปลี่ยนแปลงชีวิตไป เต็มใจหากว่ามีเธอ
Hahk ruk bpen yahng nee ja kor yaum toom tay hua jai bplian bpaleng cheewit bpai dtem jai hahk wah mee tur
If love is like this, I’m willing to devote my heart and change my life, I’m willing if I have you

(*,**)