เพลงที่อยากบอกเธอ

All posts tagged เพลงที่อยากบอกเธอ

Title: เพลงที่อยากบอกเธอ / Pleng Tee Yahk Bauk Tur (The Song I Want to Tell You)
Artist: Daniel Didyasarin
Album: Bedroom
Year: 2019

เก็บไว้ บอกว่าเห็นหรือเปล่า
Gep wai bauk wah hen reu bplao
I’ve kept it in, tell me if you see or not
ฉันไม่ได้มีใคร มีแค่เธอ
Chun mai dai mee krai mee kae tur
I don’t have anyone else, I only have you

เก็บอาการไว้ บอกว่ารู้หรือเปล่า
Gep ahgahn wai bauk wah roo reu bplao
I’ve hid the symptoms, tell me, do you know?
ฉันยังไม่ได้มีใคร มีแค่เธอ
Chun yung mai dai mee krai mee kae tur
I still don’t have anyone else, I only have you

(*) เหมือนก่อน ฉันไม่ได้มีใคร
Meuan gaun chun mai dai mee krai
Like before, I didn’t have anyone else
มีแค่เธอ จะรู้บ้างไหม
Mee kae tur ja roo bahng mai
I have only you, will you know?

(**) เหมือนก่อน ฉันยังไม่ได้มีใคร
Meuan gaun chun yung mai dai mee krai
Like before, I still don’t have anyone else
มีแค่เธอ จะรู้บ้างไหม
Mee kae tur ja roo bahng mai
I have only you, will you know?

เก็บไว้ เธอยังรักหรือเปล่า
Gep wai tur yung ruk reu bplao
I’ve kept it in, do you still love me?
ที่ฉันไม่ได้มีใคร มีเพียงเธอ
Tee chun mai dai mee krai mee piang tur
I haven’t had anyone else, I only have you

เธอรู้บ้างไหม บอกว่าเห็นหรือเปล่า
Tur roo bahng mai bauk wah hen reu bplao
Do you know? Tell me if you see or not
ฉันยังไม่ได้มีใคร มีแค่เธอ
Chun yung mai dai mee krai mee kae tur
I still don’t have anyone else, I only have you

(**,**,*,**)

เหมือนก่อน เหมือนก่อน
Meuan gaun meuan gaun
Like before, like before
เหมือนก่อน เหมือนก่อน
Meuan gaun meuan gaun
Like before, like before

   

เนื้อร้อง ,ทำนอง ,เรียบเรียง , ขับร้อง : Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)