เพราะ

All posts tagged เพราะ

Title: เพราะ / Pror (Just Because)
Artist: Zom Marie (ส้ม มารี)
Album: [Single]
Year: 2016

หลายครั้ง ที่ตอบคำถาม
Lai krung tee dtaup kum tahm
Many times I’ve answered the question
ว่าทำไมฉันไม่คิดจะยอม ไม่เคยจะพร้อมเปิดใจให้ใครซักที
Wah tummai chun mai kit ja yaum mai koey ja praum bpert jai hai krai suk tee
As to why I won’t consider giving in, why I’ll never be ready to open my heart to anyone
ก็ได้แต่ตอบซ้ำๆ มันยังไม่ถึงเวลา
Gor dai dtae dtaup sum sum mun yung mai teung welah
I can only answer over and over that it’s not time yet
ไม่คิดจะหา ตอนนี้คงต้องบอกลา
Mai kit ja hah dtaun nee kong dtaung bauk lah
I’m not thinking of looking for anyone, now I must say good-bye

แต่พอเธอ เดินเข้ามาในชีวิตของฉันทำให้ใจฉันหวั่น
Dtae por tur dern kao mah nai cheewit kaung chun tum hai jai chun wun
But as soon as you showed up in my life, you made my heart tremble
ไม่รู้จะทำอย่างไร ในเมื่อใจฉันไม่เคยพบเจอ
Mai roo ja tum yahng rai nai meua jai chun mai koey pob jur
I don’t know what to do when my heart has never faced this before

(*) ก็ฉันรัก รักเธอ รัก รักเธอ โดยไม่รู้ตัว
Gor chun ruk ruk tur ruk ruk tur doy mai roo dtua
I love you, I love you, I love, love you without realizing it
ก็ยังถามตัวเอง ทำไมนั่งฟังเพลงแล้วคิดถึงเธอ
Gor yung tahm dtua eng tummai nung fung pleng laeo kit teung tur
I still ask myself why I sit listening to music and thinking of you
ก็ไม่รู้ ว่าทำไม เพราะเหตุใดใจฉันเป็นแบบนี้
Gor mai roo wah tummai pror het dai jai chun bpen baep nee
I don’t know why, for what reason my heart is like this
อาจเป็นเพราะ เพราะ
Aht bpen pror pror
It might be because, because

เพราะอะไร
Pror arai
Because what?

เพราะอะไรน้า
Pror arai nah
Because of what?

พยายามจะไม่มองตา
Payayahm ja mai maung dtah
I try not to look in your eyes
แต่เธอเดินมาทีไรฉันเองก็เผลอก็เผลอ ห้ามใจไม่ได้
Dtae tur dern mah tee rai chun eng gor plur gor plur hahm jai mai dai
But whenever you show up, I get careless, I get careless, I can’t stop my heart
รอยยิ้มของเธอ ช่างดึงดูดใจและคงมากไว้ด้วยปริศนา
Roy yim kaung tur chahng deung doot jai lae kong mahk wai duay bpritsanah
Your smile is so alluring and filled with mystery
ให้น่าค้นหา
Hai nah kon hah
That should be discovered

โลกของฉันที่มันอ้างว้าง ถูกเธอล้อมมันไปหมดแล้ว
Lohk kaung chun tee mun ahng wahng took tur laum mun bpai mot laeo
My empty world was completely surrounded by you
โอ้ ฉันโดนสาปแล้ว มองใครๆ ก็เห็นเป็นหน้าเธอ
Oh chun dohn sahp laeo maung krai krai gor hen bpen nah tur
Oh, I’ve been cursed, whoever I look at, I see your face

(*)
เพราะเธอ
Pror tur
Because of you

(*,*)

เพราะเธอ
Pror tur
Because of you

เพราะเธอคนเดียว
Pror tur kon diao
Because of you alone

   

Head Producer : เรวัต ก่อรัตนคุณ
Producer , Guitar , Keyboard , Chorus , Mixed : พุธพชระ แสงบุริมทิศ
Project Manager : เกียรติยศ เกียรติสูงส่ง
Production team : กวีไกร ม่วงศิริ
Lyrics : กันต์ชนุตม์ เก่งการค้า
Melody : ศุภกานต์ นาคะวิสุทธิ์
Arranged : เรวัต ก่อรัตนคุณ / พุธพชระ แสงบุริมทิศ
Bass : ภูวิช ทวาสินชนเดช
Drums : อัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา
Mastering : กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์ at Pollen Sound
Vocal Recording at Wave Studio
Drums Recording at Final Mix Studio