เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้

All posts tagged เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้

Title: เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้ / Pror Tur Yung Leum Kao Mai Dai (Because You Still Can’t Forget Him)
Artist: GTK
Album: [Single]
Year: 2018

ต้องห้ามหัวใจทุกครั้ง ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งต้องระวัง
Dtaung hahm hua jai took krung ying yoo glai ying dtaung rawung
I must forbid my heart every time, the closer we are, he more I must be careful
คอยบอกตัวเองว่าไม่มีสิทธิ์ ไม่ควรคิดหวังให้เกินกว่านั้น
Koy bauk dtua eng wah mai mee sit mai kuan kit wung hai gern gwah nun
I keep telling myself I don’t have the right, that I shouldn’t hope for anything more
แต่จะเก็บไว้ไม่พูดออกไป…จะดีกว่า ให้เธอเจอคนที่ว่าใช่
Dtae ja gep wai mai poot auk bpai ja dee gwah hai tur jur kon tee wah chai
But I keep it in and don’t speak, it’s better to let you find someone right for you
และจะคอยดูเธอนั้นอยู่ห่างๆ อย่ากังวลใจไปไม่ได้หายไปไหน
Lae ja koy doo tur nun yoo hahng hahng yah gungwon jai bpai mai dai hai bpai nai
And I’ll keep watching you from a distance, don’t be worried that my heart will leave, it hasn’t gone anywhere
แม้จะเป็นแค่ที่ระบายในทุกๆครั้งเวลาเธอเหงา
Mae ja bpen kae tee rabai nai took took krung welah tur ngao
Even though I know I’m just a person to let it out to every time you’re lonely
รู้ดีไม่มีประโยชน์ เพราะใจของเธอยังอยู่ที่เขา
Roo dee mai mee bprayoht pror jai kaung tur yung yoo tee kao
I know full well it’s hopeless because your heart is still with him
But Anyway อะไรก็ยอม ต้องมีสักวันที่เธอนั้นพร้อม
But anyway arai gor yaum dtaung mee suk wun tee tur nun praum
But anyway, I’m down for whatever, there must be some day that you’ll be ready
ฉันมั่นใจว่าจะทำได้ดีกว่าเขา
Chun mun jai wah ja tum dai dee gwah kao
I’m certain I’ll do better than him

(*) คำคืนที่มืดมัวเธอไม่ต้องกลัวอะไร
Kum keun tee meut mua tur mai dtaung glua arai
You don’t have to be scared of anything in the dark night
เหน็บหนาวจนตัวสั่นเธอเพียงแค่กอดฉันไว้
Nep nao jon dtua sun tur piang kae gaut chun wai
When you’re so cold that your body trembles, just hug me
ไม่นานก็คงจะดี…ดีกว่านี้ใช่ไหม
Mai nahn gor kong ja dee dee gwah nee chai mai
Soon things will be good, better than this, right?
เพราะฉันแค่กลัว…กลัวจะทนไม่ไหว
Pror chun kae glua glua ja ton mai wai
Because I’m just scared, scared I won’t be able to take it

(**) เขยิบมาหน่อยได้ไหมให้ใจตรงกัน
Kayerp mah noy dai mai hai jai dtrong gun
Please scoot closer, let our hearts be one
แค่อยากจะยืนตรงนั้น ยืนอยู่ข้างๆเธอ
Kae yahk ja yeun dtrong nunyeun yoo kahng kahng tur
I just want to stand right there, to stand beside you
รู้ดีว่าไม่มีทาง… เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้
Roo dee wah mai mee tahng pror tur yung leum kao mai dai
I know full well there’s no way because you still can’t forget him
แต่ถ้าหากวันใดวันนึงเธอคิดถึงฉันขึ้นมา
Dtae tah hahk wun dai wun neung tur kit teung chun keun mah
But if one day you start to miss me
แค่กดเบอร์โทรมาหาฉันจะรีบไป
Kae got bur toh mah hah chun ja reep bpai
Just dial my number and I’ll hurry over
ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหน บนโลกนี้…
Mai wah tur yoo tee nai bon lohk nee
No matter where you are in this world

เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ หรือเพียงแค่พูดตรงๆออกไป
Gep kwahm roo seuk nun ao wai reu piang kae poot dtrong dtrong auk bpai
Should I keep my feelings inside or say them out loud?
อยู่เป็นเพื่อนเมื่อยามเธอเหงา ให้รอเธอเลิกกับเขา
Yoo bpen peuan meua yahm tur ngao hai ror tur lerk gup kao
Being a friend when you’re lonely to wait for you to break up with him
ไม่นานจะดีกว่านี้ แม้ต้องข้ามน้ำหรือข้ามทะเล ก็จะไป
Mai nahn ja dee gwah nee mae dtaung kahm num reu kahm talay gor ja bpai
Soon it’ll be better, even if I must cross rivers or seas, I’ll go
จะเก็บรักษาเหมือนดวงใจ
Ja gep ruk sah meuan duang jai
I’ll take care of you with my heart
เชื่อใจตัวเองสักครั้งโดยไม่กลัวว่าใจจะพัง
Cheua jai dtua eng suk krung doy mai glua wah jai ja pung
Trust your heart for once without being scared your heart will break
จะบุกน้ำหรือลุยไฟก็พร้อม
Ja book num reu looey fai gor praum
I’m ready to ford water or brave fire
พยายามเป็นเป็นคนที่ใช่ แต่คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม
Payayahm bpen bpen kon tee chai dtae kon tee chai mai dtaung payayahm
I try to be the one for you, but the one for you doesn’t have to true
ไม่ว่าเธอต้องการอะไร พี่หามาให้เธอได้ทุกอย่าง
Mai wah tur dtaung gahn arai pee hah mah hai tur dai took yahng
No matter what you want, I’ll find everything for you
ยังคงไม่ยอมแพ้ แม้ใจจะอ่อนแอเท่าไร
Yung kong mai yaum pae mae jai ja aun ae tao rai
I still won’t give up, no matter how weak my heart is

(*,**,**)

Baby you drive me crazy , Let me be your baby
Baby, you drive me crazy, let me be your baby
อยากอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นานๆ จะได้ไหม ถ้าเธอไม่มีใคร
Yahk yoo dtrong nee dtrong nee nahn nahn ja dai mai tah tur mai mee krai
I want to be right here, right here for a long time, please, if you don’t have anyone else
จะรักเธอไปจนแก่เฒ่า มีเธอยืนอยู่เคียงข้าง
Ja ruk tur bpai jon gae dtao mee tur yeun yoo kiang kahng
I’ll love you until we’re old, I’ll have you standing beside me
Baby. Im the one gonna hold you down
Baby, I’m the one who’s going to hold you down
ยามเธอหลับฝัน ..
Yahm tur lup fun
When you dream

   

Written by : GTK , Matt-Tc
Arranged : GTK
Beats : GTK
Mixed by : GTK
Mastered by : GTK
Prod. GTK